Saltar al contingut

COVID-19: ABG IP opera amb normalitat. Informació Oficines de Propietat Industrial i Intel.lectual

16 · 03 · 20 - ABGteam - ABG IP

Aquesta entrada també està disponible en: English Español

ACTUALITZAT: 27/05/2020 17:16 (GMT +2)

Benvolgut usuari,

Tractar de predir les conseqüències de la pandèmia del COVID-19 és extremadament complexe. Tantmateix, a dia d’avui, ja podem identificar algunes de les lliçons que hem après.

A ABG Intellectual Property ens sentim molt orgullosos de, malgrat la excepcionalitat de les circumstàncies, haver pogut seguir treballant de la manera habitual, garantint la seguretat del nostre equip i la qualitat del servei als nostres clients.

Ara, ha arribat el moment de donar nous pasos i estem preparats per a recòrre’ls. Per això, el pròxim 1 de juny reobrirem les nostres oficines.

Aquesta data coincideix amb la reanudació del còmput de terminis anunciada en el Reial Decret del 23 de maig, que suposa també la tornada a la normalitat d’expedients davant l’Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM).

El Reial Decret també posa data a la reanudació dels terminis processals dels Tribunals de Justicia: serà el 4 de juny.

En aquest sentit, cap recordar que la pròrroga dels terminis davant l’Oficina de Propietat Intel.lectual (EUIPO) va vèncer el passat 18 de maig. Per la seva part, l’ampliació excepcional dels terminis aprovada per l’Oficina Europea de Patents (OEP) finalitza el proper dimarts 2 de juny.

Aquestes notícies són, sense dubte, motiu d’optimisme i ens parlen d’una desescalada a la que, des d’ABG Intellectual Property, posarem tot de la nostra part per no haver de donar cap pas enrere.  Per això, hem prioritzat el teletreball mitjançant connexions VPN segures, que no només eviten riscos innecesaris als membres del nostre equip, sinò que també facilita la conciliació laboral i familiar.

Com fins ara, els seus telèfons i direccions de correu electrònic són operatius i, si desitja, concertar una reunió a les nostres oficines, per a salvaguardar la salut de tothom, será imprescindible concertar una cita prèvia.

Rebi una cordial salutació,

ABG Intellectual Property

 

Informació Important d’Oficines de Patents i Marques

Oficina Espanyola de Patents i Marques 

El 14 de març de 2020 va entrar en vigor el Reial Decret 463/2020 pel qual es declarava l’estat d’alarma.

En conseqüència, l’Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM) informava (Llegir comunicat) el passat 16 de març que, com a norma general, romanien sospesos els seus procediments administratius, de la següent manera:

– els terminis que ja fossin “vius” abans de la entrada en vigor del Reial Decret s’interrompen i es seguiran comptant quan perdi vigència el Reial Decret o, en el seu cas, les pròrrogues del mateix (1 de juny).*

– els terminis que “neixin” durant el període d’alarma es començaran a comptar a partir del primer dia hàbil quan perdi vigència el Reial Decret o, en el seu cas, les pròrrogues del mateix. (1 de juny).*

– el còmput del termini per interposar recursos en via administrativa es calcula des del dia hàbil següent a la data de finalització de la declaració de l’estat d’alarma, amb independència del temps que haguès transcorregut des de la notificació de l’actuació administrativa objecte de recurs o impugnació amb anterioritat la declaració de l’estat d’alarma (1 de juny).*

(*) En aquest sentit,  mitjançant el Reial Decret del 23 de maig, s’ha anunciat que l’1 de juny es reanuda el còmput de terminis administratius, lo que suposa tornada a la normalit d’expedients davant l’OEPM.

L’atenció telefònica i electrònica segueixen funcionant amb normalitat.

Excepció a la norma general

El RD 463/2020 ha permés la tramitació dels procediments en curs o que s’inicin durant aquest periode, sempre que l’interessat en el procediment manifesti la seva conformitat.

Per a aclarir aquesta excepció a la norma general de Suspensió de terminis administratius, el Director de l’OEPM va emetre el passat 25 de març de 2020 una Resolució sobre la continuïtat dels procediments administratius de les lleis 17/2001 de marques, 20/2003 de protecció jurídica del disseny industrial i 24/2015 de patents (texte aquí). La Resolució del 25 de març de 2020:

– recull un llistat de tràmits que l’OEPM continua tramitant al si dels procedimients corresponents de marques, dissenys industrials i de patents, sempre que l’interessat doni el seu consentiment. El llistat de tràmits ha estat ampliat per una Resolució del Director de l’OEPM, publicada el 13 de maig de 2020 (texte aquí).

– aclara que la conformitat de l’interessat s’entendrà atorgada quan els interessats presentin la contestació o realitzin el tràmit corresponent, ja sigui dins el termini legal habilitat al efecte o en un moment posterior.

– recorda que, en qualsevol cas, els interessats podran acollir-se a la norma general de suspensió de terminis i esperar a que es reanudi el còmput dels mateixos per complir amb dits tràmits en els terminis establerts legalment. Com dèiem, aquesta data ha estat fixada per l’1 de juny.

Oficina Europea de Patents (OEP)

L’Oficina Europea de Patents (OEP) va ampliar tots els terminis que vencíen a partir del 15 de març fins al 2 de juny. A partir d’aquesta data, en cas de no poder complir amb un termini, es poden sol.licitar pròrrogues segons el previst al Conveni sobre la Patent  Europea (Article 134(5)) i al Tractat de Cooperació en matèria de Patents (PCT) (Reglament PCT. Regla 82quarter).

Atenció electrònica amb normalitat.

Llegir comunicat 27 de Maig (fi d’ampliació de terminis) – Llegir comunicat 1 de Maig (fins al 2 de juny)  – Pàgina d’Informació Actualitzada i detallada de l’OEP

Oficina Europea de Propietat Intel.lectual de la Unió Europea (EUIPO)

L’Oficina Europea de Propietat Intel·lectual de la Unió Europea (EUIPO) va ampliar els terminis que vencien entre el 9 de març i el 30 d’abril fins el 4 de maig. En un segon comunicat, els terminis entre l’1 i el 17 de maig de 2020 es van ampliar fins el 18 de maig de 2020. A partir d’aquesta data, les extensions excepcionals atorgades per l’EUIPO arriben a la seva fi, de manera que els terminis s’han reprès. No obstant, en el supòsit que els usuaris continuïn veient-se afectats pels efectes de la COVID-19, aquests compten amb les pròrrogues de terminis pròpies de cada procediment (suspensió del procediment, extensió d’un termini per l’interessat en procediments ex parte o inter parte, restitutio in integrum o prossecució del procediment).

Atenció electrònica amb normalitat.

Llegir segon comunicat (extensió fins al 18 de maig)- Llegir primer comunicat (extensió fins a l’1 de maig)- Informació ampliada de l’EUIPO

Oficina Mundial de Propietat Intel.lectual (OMPI)

L’Oficina Mundial de Propietat Intel.lectual (OMPI) ha informat que, l’Oficina Internacional, com a Oficina Receptora, roman operativa i segueixen oberts per a la presentació i tramitació de sol.licituds PCT.

Llegir comunicat 

Oficina Comunitària de Varietats Vegetals de Propietat Intel.lectual (OCVV)

L’OCVV ha ampliat els terminis que comlpien entre el 17 de març i el 3 de maig (inclòs), fins el 4 de maig de 2020 pels procediments davant l’OCVV i la Sala de Recursos. L’extensió s’aplica a tots els terminis, a excepció de la presentació de material per exàmens tècnics i el pagament de les taxes d’exàmen.

En un comunicat posterior, l’Oficina ha anunciat la seva decisió d’ampliar fins a tres mesos el termini d’un mes per al pagament de les taxes d’exàmens tècnics i anualitats. Aquesta decisió s’aplica a rebuts amb data de venciment fins al 21 de setembre de 2020 (inclós).

Llegir el comunicat sobre l’ampliació de termini de rebutsLlegir comunicat (ampliació de termini fins al 4 de maig)

Si tenen qualsevol dubte o inquietud, si us plau contactin amb:
Relacions amb clients: Tania Ashurka tashurka@abg-ip.com
Socis Directors: Francisco Bernardo fbernardo@abg-ip.com i Juan Arias jarias@abg-ip.com

Enrere covid-19: abg ip opera amb normalitat. informació oficines de propietat industrial i intel.lectual