Claudia Pérez

Paralegal de Patents
  • Universitat Complutense Madrid Grau en Dret (2018)

  • Màster d’Accés a l’Exercici de l’Advocacia (2021)

La Claudia es va incorporar a ABG el 2021. La seva pràctica habitual es centra en la gestió de validacions, anualitats i d’altres procediments davant l’Oficina de Patents i Marques Espanyola (OPEM).

Abans d’incorporar-se a ABG, va iniciar la seva experiència professional en l’àmbit de la Propietat Industrial el 2019, treballant a diverses firmes de propietat industrial espanyoles, a Madrid. També el 2019, va completar el Curs de Gestió Administrativa de la Propietat Industrial a l’Escola d’Organització Industrial (Madrid).

Idiomes: anglès i francès.