Saltar al contingut

Ús de Marques a #Xarxessocials

Recolzem la presència dels nostres clients a les xarxes socials. A ABG Intellectual Property som pioners en aquest servei.

Aquesta entrada també està disponible en: English Español

L’ús de marques pròpies i de tercers a les xarxes socials (Twitter, Instagram, Facebook, etc.) està creixent exponencialment i planteja nous desafius als titulars de drets de propietat intel·lectual.

Per a donar suport als nostres clients en la seva presència en xarxes socials, oferim:

(i)  un anàlisis de la estratègia de màrqueting seguida pel client respecte a l’ús de les seves pròpies marques a les xarxes socials. Això també inclou la avaluació de la possibilitat de revisar la estratègia, enregistrar noves marques o ampliar la protecció de las ja existents.

(ii)   una avaluació de l’ús de marques enregistrades alienes a les xarxes socials que podria ser qüestionat pels propietaris de aquests drets de protecció per a avaluar si es pot considerar como un acte d’infracció de marca o competència deslleial.

(iii)  el seguiment de l’ús de les marques enregistrades dels nostres clients per part dels seus competidors a les xarxes socials, amb el fi de prendre mides de protecció de manera ràpida i efectiva si és necessari. Aquetes mides inclouen l’enviament d’avisos a las xarxes socials, l’enviament de requeriments als infractors i, quan correspongui, emprendre accions judicials.

Marques a #Xarxes Socials: un nou repte

Encara que l’ús de marques a les xarxes socials es regeix per les mateixes regles que la resta de mitjans de comunicació o la publicitat no digitals, l’ús generalitzat d’eines digitals com a canal de promoció de productes i serveis planteja nous desafius legals.

L’ús d’etiquetes (tags) o #hashtags com a eslògan publicitari o como a estratègia per a classificar les publicacions difoses dels perfils corporatius és enorme i la protecció d’aquestes etiquetes com marques enregistrades ha augmentat considerablement als últims anys.

Davant aquesta nova situació, les empreses necessiten assessorament sobre la seva estratègia de marca a xarxes socials i assegurar-se de que no estan infringint els drets de tercers. Paral·lelament, és necessari verificar que l’ús de las marques enregistrades del client como paraules clau per part de la competència no perjudica el seu posicionament i, de fer-ho, s’han de prendre les mides adequades.

El nostre servei reduirà els riscos de:

  • Incórrer en responsabilitat civil o penal com a resultat d’implementar una estratègia de màrqueting digital que infringeixi els drets de tercers o pugui considerar-se un acte de competència deslleial.
  • Protegir el model de negoci dels nostres clients contra comportaments de tercers que puguin considerar-se actes d’infracció de marca o competència deslleial (actes de obstaculitzar, frau, denigrar, oportunisme).

Enrere Ús de marques a #xarxessocials