Manuel Quintero

Manuel Quintero

Assessor Técnic

Qualificacions Professionals

  • Agent Europeu de Patents parcialment qualificat

  • Curs de Dret Europeu de Patents, organitzat pel Centre d’Estudis Internacionals de la Propietat Intel.lectual (CEIPI) (2019)

Titulacions Acadèmiques

  • Universitat Politècnica de Madrid, Grau en Enginyeria Aeroespacial (2014)

  • Màster en Enginyeria Aeronàutica, Enginyer Aeronàutic Superior, Especialitat– Propulsió Aeroespacial (2016)

El Manuel es va incorporar a ABG al 2017 i és assessor tècnic als Departaments d’Enginyeria i Física i de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (TIC). La seva activitat inclou la tramitació de patents, redacció de sol.licituts i l’elaboració d’informes i recerques, principalment a les àrees de mecànica i aeronàutica.

El Manuel Quintero és Agent Europeu de Patents parcialment qualificat i ha completat el Curs en Dret de Patents CEIPI-EPI.

Abans d’incorporar-se a ABG, el Manuel va treballar en Airbus al departament de Propietat Industrial, dedicant-se a la detecció d’invencions patentables, redacció i seguiment de sol.licituts de patent, i recerca de l’estat de la tècnica. Durant aquest temps, també va realitzar el seu projecte fi de màster cooperant per a millorar el sistema de condicionament de cabina d’un model d’aeronau mitjaçant l’estudi termofluidodinàmic.

El 2014, el Manuel va treballar com a investigador junior a l’institut IMDEA Materials en la millora de les propietats davant del focus de diverses substàncies, principalment utilitzant nanocompostos.

Idiomes: anglès i francès.

Email: [email protected]