Marina García

Marina García

Assessora tècnica

Titulacions Acadèmiques

  • Universitat Politècnica de València, Enginyera Agrònoma (2009)

  • Universitat Pompeu Fabra, Màster en Recerca Biomèdica (2010)

  • Universitat Pompeu Fabra – Centre de Regulació Genòmica, Doctora en Biologia Molecular (2016)

La Marina es va incorporar a ABG el 2017 i és assessora tècnica al Departament de Biotecnologia i Ciències de la Vida. La seva pràctica professional es centra en la preparació d’estudis de patentabilitat, redacció i tramitació de sol·licituds de patent, així com estudis d’infracció en els camps de la biologia molecular, farmacogenòmica, teràpia gènica, immunologia, models animals, mètodes de diagnòstic i producció de substàncies farmacèuticament actives mitjançant organismes modificats genèticament.

Abans d’incorporar-se a ABG, va treballar en un altre despatx de propietat industrial a Madrid. Pel que fa a la seva carrera investigadora, va realitzar un Màster en investigació biomèdica a la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona (2010) i va desenvolupar la seva tesi doctoral al departament de “Regulació Gènica, Cèl·lules Mare i Càncer” del Centre de Regulació genòmica de Barcelona (2016). El seu treball de tesi es va centrar en la regulació de la traducció en organismes eucariotes i ha estat publicat en diverses revistes d’alt impacte.

Idiomes: anglès, francès i català.

Email: mgarcia@abg-ip.com