Marina García

Marina García

Assessora tècnica
  • Universitat Politècnica de València, Enginyera Agrònoma (2009)

  • Universitat Pompeu Fabra, Màster en Recerca Biomèdica (2010)

  • Universitat Pompeu Fabra – Centre de Regulació Genòmica, Doctora en Biologia Molecular (2016)

La Marina es va incorporar a ABG el 2017 i és assessora tècnica al departament de biotecnologia. La seva pràctica habitual es centra en la preparació d’estudis de patentabilitat, redacció i tramitació de sol·licituds de patent, així com estudis d’infracció en el camp de la biologia molecular, farmacogenòmica, teràpia gènica, immunologia, models animals, mètodes de diagnòstic i producció de substàncies farmacèuticament actives mitjançant organismes modificats genèticament.

Abans de la seva incorporació a ABG, la Marina va treballar en un altre despatx de propietat industrial a Madrid. En lo relatiu a la seva carrera investigadora, la Marina va realitzar un Màster en investigació biomèdica a la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona (2010) i va desenvolupar la seva tesi doctoral al departament de “Regulació Gènica, Cèl·lules Mare i Càncer” del Centre de Regulació genòmica de Barcelona (2016). El seu treball de tesi es va centrar en la regulació de la traducció en organismes eucariotes.

Abans d’iniciar el seu Màster, va col·laborar en un projecte d’investigació a l’Institut de Biologia Molecular i Cel·lular de Plantes de València (2009), estudiant la capacitat autocatalítica de determinats viroides. Té articles científics pendents de publicació en revistes d’alt impacte, i ha presentat les seves investigacions en diferents congressos internacionals.

Idiomes: anglès, francès i català.

Email: [email protected]