Reial Decret Llei 23/2018, de 21 de desembre, de transposició de directives en matèria de marques, transport ferroviari i viatges combinats i serveis de viatge vinculats

sars-cov2
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Des d’ABG us informem que al BOE de data de 27 de desembre de 2018 s’ha publicat el Reial Decret Llei 23/2018, de 21 de desembre, de transposició de directives en matèria de marques, transport ferroviari i viatges combinats i serveis de viatge vinculats.

Amb aquest Reial decret llei es procedeix a la transposició de la Directiva (UE) 2015/2436, del Parlament i del Consell de 16 de desembre de 2015, relativa a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres en matèria de marques. La transposició té com a objectiu homogeneïtzar el sistema nacional de registre de marques amb el sistema de registre de marques de l’EUIPO (European Intellectual Property Office).

Les modificacions introduïdes per aquest Reial Decret Llei entren en vigor el dia 14 de gener de 2019, excepte en dos aspectes als quals a continuació ens referirem, i d’entre elles destaquen les següents:

– S’atorga legitimació a qualsevol persona física o jurídica per sol·licitar un signe distintiu espanyol amb independència de la seva nacionalitat, residència o de que gaudeixi dels beneficis de determinats convenis internacionals.

– Es substitueix el requisit de “representació gràfica” de la sol·licitud d’un signe distintiu pel de “representació” sense més, per adaptar-se així a les noves tecnologies. La marca pot representar-se per qualsevol mitjà (sonor, vídeo, holograma, etc.), sempre que l’objecte de la protecció que s’atorgui al titular es pugui determinar amb claredat.

– Desapareix el concepte de marca notòria i es recull una única categoria, la de marca o nom comercial de renom. S’entén per “marca rebombrada” aquella que sigui coneguda per una part significativa del públic interessat en els productes o serveis. La marca espanyola “renombrada” haurà de gaudir de renom a Espanya i la marca de la Unió Europea de renom a la Unió Europea.

– S’amplien les prohibicions absolutes atorgant protecció a les denominacions d’origen, indicacions geogràfiques, especialitats tradicionals garantides i a les obtencions vegetals.

– Es modifiquen els procediments d’oposició facultant-se al sol·licitant d’una marca a sol·licitar prova d’ús d’una marca oponent, sempre que la marca anterior porti almenys registrada 5 anys. Aquesta modificació no entrarà en vigor el 14 de gener de 2019, sinó un cop entri en vigor el desplegament reglamentari corresponent.

– S’atorga a l’Oficina Espanyola de Patents i Marques competència directa per a declarar les causes de nul·litat i caducitat d’un signe distintiu, si bé aquesta modificació no entrarà en vigor fins el 14 de gener de 2023.

– Respecte de lluita contra les falsificacions, el titular d’una marca registrada podrà exercitar els drets que li confereix la mateixa contra mercaderies procedents de tercers països que, tot i no havent estat comercialitzades, portin sense autorització un signe idèntic o virtualment idèntic a aquesta marca registrada .

Per a més informació, si us plau cliqueu aquí.

ABG IP
ABG és una firma PI líder a Europa. Els més de 60 professionals d’ABG combinen experiència, excel·lent coneixement tècnic i una gran expertesa jurídica que ens situa al capdavant en dret PI.
ABG IP on EmailABG IP on Linkedin

Comparteix aquesta publicació

Share on linkedin
Share on twitter

Subscriu-te a la nostra newsletter

Els nostres pròxims esdeveniments​

No event found!

Notícies rellevants

Patents i Taxes

Aquest any tan peculiar per a  la humanitat, és una bona oportunitat per a apostar per la innovació i la ciència i per a protegir

Llegir mes »