Avís Legal & Condicions d’ús

1. Identidad del titular i dades de contacte

ABG Intellectual Property Law, S.L. (“ABG”) és una societat espanyola inscrita al Registro Mercantil de Madrid, Tomo 19273, página 112, Hoja M-337602, inscripción 1ª, amb domicili social a la Avenida de Burgos 16D, 28036 Madrid (Espanya), amb número d’identificació fiscal B-83769737. ABG és el propietari i administrador del nom de domini www.abg-ip.com (el “Lloc Web“). Per a qualsevol consulta, pot contactar amb ABG en informacion@abg-ip.com

2. Aceptació de l´usuari

Al accedir i navegar pel Lloc Web, l’Usuari reconeix que ha llegit i comprès aquest Avis Legal & Condicions d’Ús, així com la nostra Política de Privacitat (els “Termes i Condicions del Lloc Web“) i accepta expresament la seva aplicació al navegar pel Lolc Web. Si no està d’acord amb els Termes i Condicions del Lloc Web, no accedi al mateix.

Per tant, l’Usuari ha de llegir atentament els Termes i Condicions del Lloc Web cada vegada que vulgui navegar pel mateix, ja que aquests poden sofrir modificacions. ABG es reserva el dret d’actualitzar, modificar o eliminar els presents Termes i Condicions del Lloc Web en qualsevol moment i sense previ avís a l’Usuari.

3. Accés al lloc web

Per a navegar pel Lloc Web, l’usuari no tindrá l’obligació de registrar-se o proporcionar dades personales a ABG. Tanmateix, per a accedir a certs serveis oferits al Lloc Web, l’Usuari ha de registrar-se mitjançant el formulari online i incloure certs dades personals. L’Usuari ha d’acceptar la nostra Política de Privacitat a cada formulari online al que se li proporcionarà tota la información establerta per la legislació aplicable.

En relació amb les dades personals recopilades, ABG ha adoptat i adoptarà les mides tècniques i organitzatives necessàries per a garantir la seva protecció i evitar la seva alteració, pèrdua, manipulació i / o accés no autoritzat, tenint en compte el ràpid moviment de la tecnologia, la naturalesa de les dades almacenades i els riscos als que són exposades, d’acord amb les regulacions aplicables.

4. üs Correcte del lloc web

El Lloc Web conté materials preparats per ABG amb fins informatius, i pot ser modificat o eliminat en qualsevol moment i a la seva sensera discreció. És possible que els materials no estiguin actualitzats i, per tant, no es poden considerar com assessorament jurídic ni poden servir de substitut dels mateixos. L’Usuari ha d’actuar sobre la base de la informació existent en el Loc Web sense recórrer previament a l’assessorament professional adequat.

L’Usuari es compromet a utilitzar el Lloc Web de conformitat amb les disposicions dels Termes i Condicions del Lloc Web i a actuar sempre d’acord amb les regulacions aplicables, la bona fe i els requisits d’òrden públic. L’Usuari no pot utilitzar el Lloc Web per fins il·legals o que de qualsevol manera puguin impedir, dificultar o fer mal el funcionament normal o el contingut del mateix, o que pugui ser perjudicial pels actius i els drets d’ABG o dels altres usuaris.

5. Propietat industrial i drets d´autor

ABG és el propietari exclusiu o té el dret a utilitzar tots els elements protegits per propietat intel·lectual i industrial, i tota la informació del Lloc Web (incloent informació, textos, dades, imatges, gràfics, dissenys, còdi font, software, marques enregistrades, estructures de navegació, bases de dades, i qualsevol altre contingut).

L’Usuari solament està autoritzat per a accedir al contingut del Lloc Web per al seu ús personal. L’Usuari té prohibit expresament reproduir, distribuir o comunicar públicament els continguts del Lloc Web a través de qualsevol mitjà o procediment, excepte si està expresament autoritzat per ABG.

6. Reclamacions i responsabilitat

ABG es reserva el dret d’interrumpir l’accés al Lloc Web, ssense previ avís, per raons tècniques, de seguretat, control o manteniment, degut a un error al subministratment elèctric, o per qualsevol altre motiu. ABG no supervisa de forma rutinària l’ús del Lloc Web per part dels usuaris. ABG no és responsable per l’ús que els Usuaris fan del contingut del Lloc Web que pugui implicar una violació de qualsevol regulació nacional o internacional, drets de propietat intel·lectual o industrial, o qualsevol altre dret de tercers.

ABG no és responsable de cap error o omissió en el contingut del Lloc Web o altre contingut al que es pugui accedir a través d’ells. ABG tampoc és responsable per qualsevol dany derivat de l’ús del Lloc Web, o per qualsevol acció realitzada en base a la informació proporcionada. A més, ABG no garantitza l’absència de virus o altres elements danyosos que puguin danyar o alterar el sistema informàtic, els documents electrònics o els arxius dels Usuaris del Lloc Web. Pe tant, ABG no és responsable de cap dany o pèrdua que aquests elements puguin causar a l’Usuari o tercers.

ABG no es fa responsable dels danys derivats d’interferèncias, omissions, interrupcions, virus informàtics, mal funcionament o desconexió en el funcionament del sistema electrònico dels Usuaris o dels dispositius i equips informàtics, degut a causes alienes al seu control, que impedeixin o retrasin la navegació a través del Lloc Web; retrasos o bloquejos d’ús causats ​​per problemes o sobrecàrregues a Internet o  altres sistemas electrònics; o la imposibilitat de proporcionar el servei o permetre l’accés per raons fora del control d’ABG, causades per l’Usuari, tercers o circumstàncies imprevisibles.

A pesar de lo anterior, ABG declara que prén i prendrà, si és necessari, totes les mides requerides, en funció de la seva capacitat i l’estat de la tecnologia, per a garantir el correcte funcionament del Lloc Web i evitar la presencia i transferència de virus i altres elements danys que puguin afectar als Usuaris.

7. Enllaços de tercers

Els Termes i Condicions del Lloc Web s’apliquen solament al Lloc Web i no als enllaços, llocs web o aplicacions de tercers als que s’hi accedeixi a través d’ells, o qualsevol altre servei de tercers. ABG no pot controlar la informació, el contingut, els productes o els serveis proporcionats per tercers que han establert vincles amb el Lloc Web, i l’accés a ells a través del Lloc Web no implica que ABG recomani o aprobi el seu contingut. En conseqüència, ABG no asumirà cap responsabilitat que provingui d’ells.

ABG ofereix als Usuaris aquestos enllaços, información i serveis solament pel seu benefici, i l’Usuari és responsable de llegar i acceptar les condicions d’ús i les polítiques de privacitat publicades en aquestes webs. La seva inclusió en el Lloc Web no implica que ABG aprobi la web vinculada. ABG declara que retirarà inmediatament qualsevol vincle quan el contingut al que porti pugui violar les lleis nacionals o internacionals, o ir en contra de la moral o l’ordre públic.

8. Ús internacional

L’ús del Lloc Web per part dels Usuaris en qualsevol país que no sigui Espanya es durà a terme sota la responsabilitat d’aquests altres païssos. L’Usuari serà l’únic responsable del compliment de les lleis del país des de el qual accedeixi al Lloc web.

Els Termes i Condicions del Lloc Web estan redactats en espanyol. Si l’Usuari tradueix aquests textos a través d’un traductor en línea, l’Usuari declara saber i acceptar que la versió en espanyol prevaldrà sempre en cas de que existin contradiccions entre les diferents versions i que aquestes condicions estan subjectes a la legislació espanyola.

9. Separabilitat

Si alguna clàusula dels Termes i Condicions del Lloc Web es declarara total o parcialment nul·la, invàlida o inexecutable, aix solament afectarà a la clàusula en qüestió o a la part de la clàusula que sigui nul·la o inaplicable. Els Termes i Condicions del Lloc Web es mantindràn vigents, tenint per no posada tal disposició declarada nul·la en la seva totalidad o en part.

10. Llei aplicable i jurisdicció

La relación entre ABG i l’Usuari es regirà per la legislación espanyola. Cualsevol disputa que sorgeixi en relació amb la mateixa serà resolta pels tribunals de la ciutat de Madrid (Espanya).

ABG perseguirà qualsevol incomplimento dels Termes i Condicions del Lloc Web, així com qualsevol ús indegut del Lloc Web i exercitarà les accions civils i penals corresponents de conformitat amb la llei.

Última actualització: 8 de juliol de 2019.