Informes de Llibertat d’Operació (FTO)

En un context en el qual els drets de propietat industrial solen ser l’actiu de més valor d’una empresa i les fusions i adquisicions de entitats jurídiques són, cada vegada més, regides per la tecnologia, la correcta avaluació dels actius de PI és un procés delicat amb un alt impacte en la transacció.

Llibertat d’Operació (FTO)

La Due Diligence requereix sovint d’un Informe de Llibertat d’Operació (FTO per les seves sigles en anglès) on s’identifiquen tant els límits i obstacles potencials que pugui haver a l’hora fabricar i comercialitzar la tecnologia adquirida com els drets de propietat industrial de tercers, i on s’avalua la possibilitat de que el prototip d’un producte o el procés proposat infringeixin aquests drets.

Els informes FTO comencen amb la recerca d’informació sobre la patent (sol·licituds de patents publicades i patents concedides, varietats vegetals, models d’utilitat i patents de disseny) i donen lloc a una opinió jurídica sobre si es pot considerar que el prototip d’un producte o procés infringeix patents anteriors propietat de tercers.

A més de les consideracions estrictament tècniques en l’àmbit de la protecció, s’ha de tenir en compte altres elements clau a l’hora de realitzar un anàlisis FTO, entre els quals figuren l’estat legal dels drets de tercers que s’hagin trobat, el seu abast territorial i la seva duració.

Química i Materials

Farmàcia

Biotecnologia i Ciències de la Vida

TIC

TIC

Enginyeria i Física