Contractes de Llicència & Transferència Tecnològica

Les llicències de propietat industrial poden estar entre els acords comercials més importants d’una empresa. Signar un acord de llicència permet al titular del dret de propietat industrial autoritzar a un altra part a exercir la totalitat o part dels drets del titular, mentre aquest segueix conservant la titularitat i el control de la propietat industrial.

Concessió de llicències

El nostre departament legal pot elaborar esbossos i/o revisar acords de llicències que satisfacin les necessitats dels nostres clients i, si és necessari, registrar-los a les corresponents oficines de patents i marques.

Assessorament en la fixació de preu per a l’obtenció d’una llicència

Quant costa l’obtenció dels drets d’explotació d’una tecnologia?

A l’hora de negociar la concessió d’una llicència d’explotació, un dels punts de major incertesa al qual s’enfronten institucions i empreses titulars de drets de propietat industrial i intel.lectual, o usuaris de tecnologia aliena, radica en la determinació del preu a abonar al llicenciant.

Les modalitats més habituals de fixació del preu consisteixen en:

(i) el pagament de quantitats a un tant alçat (sovint lligades a la consecució de determinades fites)

(ii) el pagament d’una quantitat fixa per producte fabricat o comercialitzat pel llicenciatari que incorpori la tecnologia llicenciada

(iii) la fixació d’un cànon, regalia o royalty aplicable a la xifra de vendes o al benefici obtingut pel llicenciatari per l’explotació dels drets llicenciats

(iv) una combinació de les modalitats descrites als apartats anteriors

A l’Àrea Legal d’ABG Intellectual Property disposem d’eines i bases de dades que, partint d’informació recavada de diverses fonts, institucions i mercats de tot el món, ens donen accés a valors de referència que ens permeten, d’una banda, justificar el preu a sol.licitar de llicenciataris potencials a qui els nostres clients estiguin disposats a llicenciar els seus drets de propietat industrial i intel.lectual i, d’altra, disposar d’elements de comparació per a determinar si una oferta de llicència ha estat formulada en condicions de mercat, en atenció del seu objecte, naturalesa exclusiva o no exclusiva, abast geogràfic o de l’àmbit tecnològic al que pertany.

Basant-nos en la nostra àmplia experiència en negociacions d’acords de llicència, des d’ABG podrem acompanyar-te en el procés de negociació i assessorar-te sobre els percentatges de royalties, l’estructura de pagaments i condicions més adequades per proposar a la contrapart, i ajudar-le, així, a tancar acords de llicència en terminis favorables i acceptables per ambdues parts.

Transferència tecnològica

Els acords de transferència tecnològica normalment milloren l’eficiència econòmica i redueixen la duplicació de R+D, enforteixen l’incentiu d’investigació, estimulen la innovació incremental, faciliten la divulgació i generen competència en el mercat.

El nostre equip legal ajuda als clients (ja siguin petites, mitjanes o grans empreses) a maximitzar el valor de la seva propietat industrial elaborant i/o revisant els seus acords de transferència tecnològica.

Química i Materials

Farmàcia

Biotecnologia i Ciències de la Vida

TIC

TIC

Enginyeria i Física