Oposicions i Recursos

Els advocats professionals de patents d’ABG destaquen per la seva experiència en la preparació (incloent, entre d’altres, el disseny d’experiments, la realització de recerques o les discussions amb experts tècnics), la presentació i tramitació d’oposicions a patents concedides davant de l‘Oficina Europea de Patents i l’Oficina Espanyola de Patents i Marques.

El nostre exercici de l’acció d’oposició comprèn tots els camps de la tecnologia, entre els que s’inclouen la química, els materials, els productes farmacèutics, la biotecnologia, l’enginyeria i la física, a més de tecnologies de la informació i les comunicacions.

La combinació d’un profund enteniment de la tecnologia, el coneixement de la propietat industrial i l’exercici davant de l’Oficina Europea de Patents del nostre equip de professionals de patents (que inclou tres antics examinadors de la OEP) garanteix que els clients d’ABG rebin un servei d’alta qualitat i eficaç quant a oposicions i possibles recursos d’apel·lació.

Freqüentment, els procediments d’oposició estan relacionats amb litigis a nivell nacional. Els nostres aprofessionals de patents solen col·laborar amb l’equip d’ABG d’advocats processalistes especialitzats en propietat industrial per a compartir el coneixement tècnic i completar la visió estratègica dels processos judicials.

Informació d'interès

Química i Materials

Farmàcia

Biotecnologia i Ciències de la Vida

TIC

TIC

Enginyeria i Física