Invencions Laborals

El dret dels inventors sobre les seves invencions poden ser una qüestió complexa que, si no es gestiona adequadament, pot posar en perill els drets de propietat industrial i Intel·lectual. Per a evitar això, el Departament Legal i de Litigis d’ABG ofereix als seus clients assessorament integral en aquesta matèria.

Conforme a la legislació espanyola en matèria de patents, el dret a una invenció és propietat de l’inventor o els inventors inicialment, a excepció d’aquelles invencions que sorgeixin en el marc d’una relació laboral entre l’ocupador i l’inventor/empleat.

En determinades circumstàncies, els treball dels inventors que hagi donat lloc a una invenció patentable tindrà dret a una indemnització monetària per part del seu l’ocupador; no podent l’inventor/empleat del contracte laboral renunciar a dit dret a priori per norma general. Els drets morals de l’empleat també tindran caràcter irrenunciable en virtut de la legislació espanyola en matèria d’invencions dels empleats.

Qüestions clau en les invencions laborals

No obstant, hi ha aspectes clau que no estan contemplats a la llei i que són essencials perquè l’empresari faci valer el seu dret a protegir la invenció notificada a través del sistema de patents. Entre ells trobem, per exemple, qüestions relacionades tant amb la divulgació de la invenció com amb els seus terminis, el seu contingut o els efectes de l’incompliment, entre d’altres.

En el camp de les invencions, a ABG assessorem als nostres clients per a que:

  • obtinguin proves consistents sobre la titularitat dels ocupadors respecte a invencions desenvolupades pels seus empleats;
  • estableixin procediments interns clars en els quals es descrigui cóm es deu realitzar la divulgació d’una invenció i les conseqüències d’incomplir-los;
  • avaluïn cóm es deu calcular la indemnització econòmica quan l’inventor/empleat tingui dret a ella;
  • reclamin davant dels tribunals el seu dret de titularitat sobre les invencions generades en el marc d’una relació laboral, però que els empleats sol·licitin després del termini de la relació laboral.

Química i Materials

Farmàcia

Biotecnologia i Ciències de la Vida

TIC

TIC

Enginyeria i Física