Carmen Acedo

Paralegal de Patents
  • Universitat d’Alcalà, Máster en Comunicació Intercultural, Interpretació i Traducció en els Serveis Públics (2021)

  • Universitat Autònoma de Madrid (2019)

Carmen es va incorporar a ABG el 2022. La seva pràctica habitual es centra en la gestió de validacions de patents europees a Espanya i Portugal, així com de qualsevol tràmit davant l’Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM). També gestiona les tases de manteniment davant qualsevol Oficina de Patents.

Abans d’incorporar-se a ABG, va iniciar la seva experiència professional en l’àmbit de la Propietat Industrial el 2021 en una firma de propietat industrial espanyola, en Madrid.

Idiomes: anglès, francès i alemany.