Química i Materials

El nostre equip d’agents de patents té un sòlid coneixement i experiència en àrees tan tècniques com són la química, la ciència dels materials i els productes farmacèutics. Tots els integrants d’aquest departament compten amb doctorats, experiència adquirida a la indústria o en llocs post doctorals que els han dotat de les eines per a entendre i resoldre problemes complexes en aquest àrea de la ciència.

Química

Els nostres agents de patents són experts en química orgànica, organometàl·lica i de polímers, electroquímica, enginyeria química i petroquímica. Aquest equip combina coneixements i experiència en PI per a proporcionar un servei de qualitat a una àmplia varietat de sectors.

Els nostres clients provenen de diverses indústries com refineries de petroli, plàstics, fotolitografies, paper, explosius, productes naturals, síntesi i processos químics, etc.

Hem assessorat satisfactòriament als nostres clients en relació al reciclatge de poliuretans, fabricació de cautxús funcionalitzats, additius de gasolina, plaques d’impressió i pigments basats en complexes metàl·lics.

Materials

Després d’un desenvolupament impressionant en els últims anys, la ciència de materials s’ha convertit en la base d’importants innovacions: nanomaterials, LED, sistemes de seguretat i de RFID, biomaterials, ceràmica, grafè, etc. Els nostres agents especialitzats en patents han assessorat amb èxit a clients en projectes relacionats amb materials de grafè, tintes d’esmalt digital, materials compostos per aeronaus, nanofibres de cel·lulosa, síntesi de nanofils, clústers quàntics atòmics (AQC) o marcadors de seguretat per efecte RAMAN.

Els nostres especialistes en aquesta categoria

TotsSoci DirectorSociAssociat/AssociadaAssessor técnic/Assessora tècnica
Juan Arias

Juan Arias

Soci director

El Juan Arias va fundar ABG el 2003 i és soci director. És Agent Europeu de Patents (EQE, 2004).

Francisco Bernardo

Francisco Bernardo

Soci director

El Francisco va fundar ABG el 2003 i és soci director. És Agent Europeu de Patents (EQE, 2004).

Enric Carbonell

Enric Carbonell

Soci

L'Enric es va incorporar a ABG el 2007 i és soci responsable de l’oficina a Barcelona. És Agent Europeu de Patents (EQE, 2005).

Almudena Fernández

Almudena Fernández

Sòcia

L'Almudena es va incorporar a ABG el 2004 i és sòcia al Departament de Química i Materials. És Agent Europea de Patents (EQE, 2010).

Tomás Llamas

Tomás Llamas

Associat

El Tomás es va incorporar a ABG el 2007 i és associat al Departament de Química i Materials. És Agent Europeu de Patents (EQE, 2012).

Marta Rodríguez

Marta Rodríguez

Associada

La Marta és associada al Departament de QuÍmica i Materials. És Agent de la Propietat Industrial i Agent Europea de Patents (EQE, 2013).

Sofía Petterson

Sofia Pettersson

Associada

La Sofia es va incorporar a ABG el 2010 i és associada al Departament de Química i Materials. És Agent Europea de Patents (EQE, 2015).

Iain A. McGeoch

Iain A. McGeoch

Associat

L’Iain es va incorporar a ABG el 2014 i és associat i responsable de l’oficina d’ABG a Euskadi. És Agent Europeu de Patents (EQE, 2019).

André Santos

André Santos

Assessor Tècnic

L'André es va incorporar a ABG el 2016 i és assessor tècnic al Departament de Química i Materials.

Virginia Gómez

Virginia Gómez

Assessora tècnica

La Virginia es va incorporar a ABG el 2017 i és assessora tècnica en el Departament de Química. És Agent de la Propietat Industrial.

Alexandre Pinto

Alexandre Pinto

Assessor tècnic

L'Alexandre es va incorporar a ABG l’octubre del 2018 com a assessor tècnic al Departament de Química de l'oficina de Barcelona.