Hélio A. Roque

Assesor Tècnic

Qualificacions Professionals

  • Agent Europeu de Patents parcialment qualificat

  •  Curs en Dret Europeu de Patents, organitzat per el Centre d’Estudis Internacionals de la Propietat Intel·lectual (CEIPI) de la Universitat d’Estrasburg (2022)

Titulacions Acadèmiques

  • Universitat de Lisboa, Llicenciat en Biologia Microbiana i Genètica (2005)

  • Universitat de Heidelberg/ EMBL, Doctorat en Biologia Molecular (2009)

  • Universitat Aberta, Llicenciat en Enginyeria Informàtica (2021)

L’Hélio Roque es va incorporar a ABG el 2021 i és assessor tècnic en el departament de Biotecnologia i Ciències de la Vida, on la seva pràctica professional inclou l’elaboració d’informes de patentabilitat, redacció de sol·licituds de patent i tramitació de patents en el terreny de la biologia molecular i cel·lular, farmacogenòmica, teràpia gènica, inmunologia, models animals y mètodes de diagnòstic.

Abans d’unir-se a ABG, l’Hélio va treballar com a investigador postdoctoral a la Sir William Dunn School of Pathology, de la Universitat de Oxford (Regne Unit) centrant-se la seva activitat en l’estudi en la regulació i estructura dels cilis i la seva funció en les malalties designades ciliopatíes (2010 – 2017).

El seu treball de tesis doctoral el va realitzar en el departament de Biologia Celular y Biofísica del Laboratori Europeo de Biologia Molecular (EMBL) i a la Universitat de Heidelberg, Alemanya.

Ha publicat artícles en revistes científicques (PLoS Genetics, eLife, etc.) i ha presentat les seves investigacions en congressos internacionals.

L’Hélio ha finalitzat el Curs en Dret Europeu de Patents, organitzat per el Centre d’Estudis Internacionals de la Propietat Intel·lectual (CEIPI) de la Universitat d’Estrasburg.

Idiomes: portuguès (nadiu), castellà i anglès.