Hélio A. Roque

Assesor Tècnic

Titulacions Acadèmiques

  • Universitat de Lisboa, Llicenciat en Biologia Microbiana i Genètica (2005)

  • Universitat de Heidelberg/ EMBL, Doctorat en Biologia Molecular (2009)

  • Universitat Aberta, Llicenciat en Enginyeria Informàtica (2021)

L’Hélio Roque es va incorporar a ABG el 2021 i és assessor tècnic en el departament de Biotecnologia i Ciències de la Vida, on la seva pràctica professional inclou l’elaboració d’informes de patentabilitat, redacció de sol·licituds de patent i tramitació de patents en el terreny de la biologia molecular i cel·lular, farmacogenòmica, teràpia gènica, inmunologia, models animals y mètodes de diagnòstic.

Abans d’unir-se a ABG, l’Hélio va treballar com a investigador postdoctoral a la Sir William Dunn School of Pathology, de la Universitat de Oxford (Regne Unit) centrant-se la seva activitat en l’estudi en la regulació i estructura dels cilis i la seva funció en les malalties designades ciliopatíes (2010 – 2017).

El seu treball de tesis doctoral el va realitzar en el departament de Biologia Celular y Biofísica del Laboratori Europeo de Biologia Molecular (EMBL) i a la Universitat de Heidelberg, Alemanya.

Ha publicat artícles en revistes científicques (PLoS Genetics, eLife, etc.) i ha presentat les seves investigacions en congressos internacionals.

Idiomes: portuguès (nadiu), castellà i anglès.