Irene Ausín

Paralegal de Patents
  • Universitat Politècnica de Madrid, Enginyer Agrònom (2012)

  • Universitat Politècnica de Madrid, Escola Tècnica Superior d’Enginyers Agrònoms de Madrid, Màster en Viticultura i Enologia (2013-2014)

  • Màster oficial en Gestió Integrada, CFE (2014-2015).

La Irene es va incorporar a ABG el 2021. La seva pràctica habitual es centra en la presentació i  tramitació de sol.licituds de patent, models d’ús, dissenys i certificats complementaris de protecció a l’estranger, així com de disennys internacionals i comunitaris.

Abans d’incorporar-se a ABG, va iniciar la seva experiència professional en el terreny de la Propietat Industrial a l’any 2018, treballant en una agència italiana ubicada a Madrid .

Idiomes: anglès.