María Corral

María Corral

Assessora tècnica
  • Universitat Complutense de Madrid, Llicenciada en Bioquímica (2005)

  • Universitat Complutense de Madrid, Doctora en Bioquímica (2009)

  • CEIPI-EPI, curs de Dret Europeu de Patents (2014)

La María es va incorporar a ABG el 2012 i és assessora tècnica al departament de biotecnologia. La seva pràctica habitual es centra en la preparació d’estudis de patentabilitat, la redacció de sol·licituds de patents i la tramitació de patents. És Agent Europeu de Patents (EQE, 2017).

Abans de la seva incorporació a ABG, la María va treballar com a investigadora postdoctoral a l’Hospital Universitario La Princesa (2009-2012), on va estudiar el paper de la hipòxia en el remodelatge de la matriu extracel·lular en el carcinoma renal. El seu treball de tesis doctoral va centrar-se en l’acilació de proteïnes y la identificació i caracterizació d’una nova palmitoil-transferassa i dels seus substrats.

Ha publicat articles en revistes científiques, tals como Cell Metabolism i Biochimica et Biophysica Acta, i ha presentat les seves investigacions en congressos internacionals.

Idiomes: anglès.

Email: [email protected]