Confiscacions Duaneres

L’equip Legal d’ABG ofereix als seus clients assessorament jurídic sobre cóm presentar sol·licituds d’intervenció de marques davant les autoritats duaneres de la UE i espanyoles.

Les sol·licituds d’intervenció de marques permeten al titular d’un dret de propietat industrial beneficiar-se d’un servei de monitorització que proporcionen les autoritats duaneres. Aquest sistema pretén impedir la importació i exportació de qualsevol producte sospitós d’infringir els drets de propietat industrial del sol·licitant.

La sol·licitud deu incloure:

  • la informació relativa a la identitat del titular,
  • la identificació dels drets de propietat intel·lectual,
  • proves dels seus drets,
  • informació sobre cóm identificar els productes originals i diferenciar-los dels falsificats

A més d’això, el sol·licitant:

  • deu mostrar la seva disponibilitat per a aparèixer davant de les autoritats duaneres per a confirmar si els productes confiscats provisionalment són realment productes que infringeixen els seus drets.
  • serà informat de la identitat de l’importador i podrà quedar-se mostres
  • una vegada es confirmi la infracció, el sol·licitant o titular dels drets de propietat intel·lectual deurà entregar a les autoritats duaneres documentació que demostri que ha incoat un procediment judicial contra l’importador. En cas contrari, la confiscació provisional dels productes serà anul·lada.

Les sol·licituds d’intervenció de marques poden exercir un paper molt important en una estratègia general de propietat industrial i intel·lectual

Química i Materials

Farmàcia

Biotecnologia i Ciències de la Vida

TIC

TIC

Enginyeria i Física