ABG llança el Servei d’Incautació Duanera de Mercaderies Falsificades

Confiscacions-Duaneres

Aquesta entrada també està disponible en: English Spanish

Al juny de 2018, l’Oficina de Propietat Intel.lectual de la Unió Europea (EUIPO) va publicar l’“Informe de síntesi sobre la infracció dels drets de propietat intel.lectual 2018”, l’objecte del qual és l’avaluació de l’impacte i l’abast de les conseqüències econòmiques de la infracció de drets de propietat intel.lectual a la Unió Europea.

L’informe sintetitza els resultats d’un estudi realitzat durant cinc anys per l’Observatori de Vulneracions dels Drets de Propietat Intel.lectual de l’EUIPO en col.laboració amb l’Oficina Europea de Patents i aborda, per primera vegada, els efectes econòmics de les falsificacions en diverses indústries de l’economia en la UE.

És indiscutible que la infracció dels drets de P.I. –incloses les marques, els dibuixos i models, els noms comercials, les patents, els models d’utilitat i els drets d’autor– és una activitat delictiva molt lucrativa que ha reforçat l’ús generalitzat d’Internet. Per combatre aquestes infraccions, s’han desenvolupat sofisticades eines per reforçar aquestes que són objecte del Reglament de Vigilància Duanera [1] i per millorar el nivell de coordinació entre les autoritats de vigilància duanera de la Unió.

Aquestes eines per l’harmonització i optimització del control inclouen:

a) l’Enforcement Database (EDB), que permet la comunicació directa entre els titulars dels drets de P.I. i les autoritats duaneres per facilitar la detecció de les mercaderies infractores,

b) l’Anti-Counterfeiting Intelligence Support Tool (ACIST), que recopila estadístiques sobre detencions d’articles sospitosos d’infringir la propietat intel.lectual i facilita a les autoritats nacionals el seguiment internacional de les mercaderies infractores, i

c) l’Anti-Counterfeiting Rapid Intelligence System (ACRIS), una aplicació web que recopila dades relatives a casos d’infraccions de drets de propietat intel.lectual fora de la Unió Europea que afecten a empreses amb seu a la UE.

Tots aquests instruments estan coordinats amb l’Agència de Cooperació Policial de la Unió Europea (EUROPOL) i l’Oficina Europea de Lluita contra el Frau (OLAF).

En aquest contexte legislatiu i institucional, ABG IP ha posat en marxa un Servei d’Incautació Duanera de Mercaderies Falsificades que inclou assessorament exhaustiu sobre la identificació de mercaderies sospitoses d’ infringir els drets de P.I. a les oficines nacionals i d’altres oficines de duanes de la UE. Aquest servei consisteix en la gestió de la sol.licitud d’acció relativa a mercaderies sospitoses d’infringir els drets de P.I. tant a Espanya com a la resta de la UE, així com en les seves ampliacions, utilitzant les tres eines descrites anteriorment.

En conseqüència, quan les autoritats duaneres ens informen com a representants dels titulars de drets de que les mercaderies sospitoses d’infringir els drets de propietat intel.lectual dels nostres clients seran portades a Espanya o la UE, actuem ràpida i eficaçment per a verificar la infracció, per a sol.licitar la destrucció dels béns i, en el seu cas, per a fer valer els drets de P.I. davant dels Tribunals de Justícia.

[1] Reglament (UE) No 608/2013 del Parlament Europeu i del Consell, del 12 de juny de 2013, relatiu a l’observança duanera dels drets de propietat intel.lectual i pel que es deroga el Reglament (CE) No 1383/2003 del Consell.

Aquesta nota ha estat elaborada pel Departament de Legal & Litigis d’ABG IP amb fins informatius i no constitueix assessorament legal.

ABG IP
ABG és una firma PI líder a Europa. Els més de 60 professionals d’ABG combinen experiència, excel·lent coneixement tècnic i una gran expertesa jurídica que ens situa al capdavant en dret PI.
ABG IP on EmailABG IP on Linkedin

Comparteix aquesta publicació

Subscriu-te a la nostra newsletter

Els nostres pròxims esdeveniments​

No s'ha trobat cap esdeveniment!

Notícies rellevants

Serveis