Informes pericials

Els agents professionals d’ABG han participat en alguns dels principals casos d’infracció/nul·litat de patents/dissenys a Espanya/Europa en diversos àmbits tecnològics, donant suport als advocats en la part tècnica del litigi.

Els conflictes relacionats amb la propietat intel·lectual i industrial són, probablement, l’aspecte més important a tenir en compte en la defensa dels drets de PI. La resolució de aquestes disputes es sol tramitar i dirimir en tribunals amb membres especialitzats que, en virtut de la seva especialització i experiència estan molt capacitats en l’aplicació del dret de patents, dissenys i marques.

Els tribunals i jutges espanyols solen comptar amb l’assessorament de pèrits especialitzats, que a las disputes sobre PI (patents, models d’utilitat, dissenys i marques) han de proporcionar assessorament independent al Tribunal en forma d’opinions objectives i imparcials relacionades amb la seva àrea de coneixement.

Per a poder exercir aquesta labor altament especialitzada són necessaris tant la profunda comprensió de la tecnologia associada com un sòlid coneixement i pràctica dins l’àmbit de la PI.

Els professionals d’ABG Intellectual Property compleixen amb aquests requisits i han participat com a pèrits especialitzats en processos judicials tant a nivell nacional com internacional.

Degut a la seva implicació directa, els nostres advocats porcessalistes també col·laboren activament amb els equips d’advocats especialitzats d’AGB quan és necessari per a garantir la millor i més completa defensa dels drets de propietat industrial i intel·lectual dels nostres clients.

Química i Materials

Farmàcia

Biotecnologia i Ciències de la Vida

TIC

TIC

Enginyeria i Física