Saltar al contingut

Gestió Avançada de Patents

El nostre Programa de Gestió de Patents permet la protecció legal personalitzada d’idees.

Aquesta entrada també està disponible en: English Español

A les empreses basades en innovació científica i tecnològica, és fonamental la identificació i protecció correcta de les seves invencions mitjançant patents o secrets empresarials, per a generar un robust portfoli d’actius intangibles.

Una gestió professional de la innovació permet:

  • posar en valor les inversions en R+D
  • defensar una situació de exclusivitat davant competidors
  • monetitzar els actius comentats

Programa de Gestió Avançada de Patents

Per aquestes empreses oferim un “Programa de Gestió avançada de Patents” que permet optimitzar la protecció jurídica de les invencions i idees.

El servei consisteix en el disseny a mida i la implantació a la empresa de:

Patent Harvesting

Un sistema i protocol de registre de secrets empresarials, gestió de quaderns de laboratori i divulgació d’invencions i desenvolupaments realitzats pels investigadors i enginyers per a garantir la ràpida i eficaç identificació de les invencions, dissenys i secrets empresarials;

Patent Evaluation

Un sistema per l’avaluació de les invencions, que permeti determinar si són patentables, definir la millor estratègia de protecció, i determinar si aporten valor i si estan alineats amb el negoci de la empresa;

Safe Patent

Un sistema de Gestió Legal dels aspectes contractuals i legals rellevants, la revisió/redacció de les clàusules dels contractes amb inventors (empleats, col·laboradors, sotscontractistes…) destinades a garantir la confidencialitat de la informació que resulta en la invenció, la cessió de los drets de l’inventor a la empresa, i la col·laboració de l’inventor en la acreditació de la cessió, l’àmbit de la mateixa, i en l’obtenció i defensa del portfoli de drets de PI que es generen.

Publication Clearance

Un sistema de Control de Publicacions i comunicacions de la empresa i els seus investigadors, per a evitar que es publiquen invencions valuoses abans de la seva avaluació i protecció;

Patent Training

Un sistema de Formació per empleats clau per la generació de invencions, custòdia de secrets empresarials i la gestió d’informació confidencial.

El servei va destinat a cobrir els següents riscos:

  • pèrdua de la possibilitat de protegir invencions realitzades per empleats mitjançant els sistemes de patents i secrets empresarials,
  • dificultats probatòries respecte a la identitat dels inventors,
  • problemes de prova respecte a la titularitat de la invenció,
  • divulgació de la invenció i, com a resultat, impossibilitat de protecció sota els sistemes de patents (per incompliment del requisit de novetat) o de secrets empresarials (per incompliment del requisit del caràcter secret de la informació).
  • dificultats de prova respecte a la plausibilitat de la invenció (insuficiència de la descripció i la informació constatant la solució al problema tècnic que pretén resoldre) si s’opta per protegir-la mitjançant el sistema de patents.

 

Enrere gestió avançada de patents