Mª Dolores Fernández-Villa

Mª Dolores Fernández-Villa

Assessora Tècnica

Qualificacions Professionals

  • Agent Europea de Patents parcialment qualificada

  • Curs de Dret Europeu de Patents, organitzat pel Centre d’Estudis Internacionals de la Propietat Intel.lectual (CEIPI) (2016)

Titulacions Acadèmiques

  • Universitat Politècnica de Madrid, Enginyera Industrial Superior, Especialitat Mecànica – Màquines (2013)

La Mª Dolores es va incorporar a ABG el 2013 i és assessora tècnica al Departament d’Enginyeria i Física. La seva activitat inclou la tramitació de patents, redacció de sol.licituds i l’elaboració d’informes i recerques, principalment a l’àrea de mecànica.

Abans d’incorporar-se a ABG, la Mª Dolores va treballar a Siemens S.A. des del juny de 2012, dedicant-se al disseny d’equips i components mecànics, incloent la realització de plànols 2D i models 3D, i a la redacció de documentació tècnica i patents.

El seu projecte de fi de carrera va estar relacionat amb un desenvolupament i comprovació de models analítics termoelastohidrodinàmics per a contactes puntuals i lineals.

Ha completat el Curs de Dret Europeu de Patents CEIPI-EPI i és Agent Europea de Patents parcialment qualificada.

Idiomes: anglès, francès i alemany.

Email: mdfernandezvilla@abg-ip.com