Sofía Petterson

Sofia Pettersson

Associada

Qualificacions Professionals

  • Agent de Patent Europea (EQE, 2015)

Titulacions Acadèmiques

  • IQS, Universitat Ramon Llull, Llicenciada en Química (2002)

  • IQS, Enginyera Química (2004)

  • IQS, Universitat Ramon Llull, Doctora en Química (2009)

La Sofia es va incorporar a ABG el 2010 i és associada al Departament de Química i Materials. La seva pràctica habitual es centra en la tramitació de patents i la realització d’estudis d’opinió a les àrees de química i farmàcia. És Agent de Patent Europea (EQE, 2015).

Abans d’unir-se a l’equip d’ABG, la Sofia era investigadora a l’IQS, Universitat Ramon Llull, en projectes de col·laboració entre la indústria i la universitat relacionats amb la síntesi de derivats de fàrmacs (2008-10). La seva tesi doctoral es va centrar en cribratges virtuals i síntesis d’inhibidors d’entrada del VIH (2004-09). La seva recerca predoctoral va incloure una estada al Computer-Chemie-Centrum, Universitat d’Erlangen-Nuremberg, Alemanya (2002-03).

Ha publicat articles en revistes d’avaluació d’experts (Journal of Chemical Information and ModelingChemMedChemMini Reviews in Medicinal Chemistry, etc.) i ha presentat la seva feina en reunions científiques internacionals.

Idiomes: castellà (nadiu), català (nadiu) i suec (nadiu), anglès i alemany.

Email: spettersson@abg-ip.com