ABG Intellectual Property involucrada en un cas en què una Cambra de Recursos de l’EPO proporciona orientació sobre la selecció de punts de partida adequats dins del document de l’estat de la tècnica més proper

abg-EPO-DECISION

Aquesta entrada també està disponible en: English Spanish

El 2 de març de 2020, la Cambra de Recursos 3.3.02 de l’EPO va emetre una decisió (T 0709/17) que proporciona orientació sobre la selecció dels punts de partida adequats quan l’estat de la tècnica més proper divulga diverses alternatives.

Les Cambres de Recursos han assenyalat repetidament que l’estat de la tècnica més proper per avaluar l’activitat inventiva és normalment un document de l’estat de la tècnica que divulga matèria concebuda per al mateix propòsit o adreçada al mateix objectiu que la invenció reivindicada i que té un major nombre de característiques tècniques en comú amb aquesta invenció, és a dir, que requereix el mínim de modificacions estructurals.

En el cas en discussió, el document D7, que les parts i la Cambra de Recursos varen considerar com l’estat de la tècnica més proper, divulgava 3 cristalls alternatius amb diferent morfologia (mides de partícula i hàbits cristal·lins).

D’aquests tres cristalls alternatius, un (a) es caracteritzava com “indesitjable”, un altre (b) era l’objecte de la invenció de D7 i el tercer (c) simplement es mencionava però clarament no era preferit.

Els recurrents van argumentar que les alternatives (b) i (c) eren punts de partida igualment adequats per a l’avaluació de l’activitat inventiva, mentre que el titular de la patent va sostenir que només (b), és a dir, l’objecte de la invenció real de D7, era un punt de partida raonable per a l’avaluació de l’activitat inventiva.

La Cambra va concloure qual, tal com argumentava ABG IP, l’expert en la matèria únicament hauria contemplat l’alternativa (b), que era la invenció real d’D7, com a punt de partida adequat per a l’avaluació de l’activitat inventiva.

Per tant, la Cambra va considerar que la mera divulgació en un document del estat de la tècnica anterior, d’una alternativa que no incorpora la invenció divulgada, no és un punt de partida adequat per a l’avaluació de l’activitat inventiva.

Aquesta decisió proporciona una guia útil sobre la selecció de punts de partida adequats quan un document, que es considera l’estat de la tècnica més proper, divulga diverses alternatives de diferent naturalesa.

Enric Carbonell
Enric es va incorporar a ABG el 2007 i és soci responsable de l’oficina a Barcelona. La seva pràctica habitual es centra en la farmàcia, la biotecnologia i la química en diversos aspectes, com ara l’estratègia de protecció industrial, la creació de dossiers de patents i l’elaboració d’opinions de validesa i infracció. És Agent de Patent Europea (EQE, 2005).
Enric Carbonell on EmailEnric Carbonell on Linkedin

Comparteix aquesta publicació

Subscriu-te a la nostra newsletter

Els nostres pròxims esdeveniments​

Notícies rellevants

Serveis