Ajudes OEPM 2021

AJUDES-OEPM

Aquesta entrada també està disponible en: Spanish

El dilluns 10 de maig, es va publicar en el BOE un extracte de la resolució de l’Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM), per la qual es convoca la concessió de subvencions per al foment de les sol·licituds de patents i models d’utilitat espanyols i a l’exterior per l’any 2021.

Aquestes ajudes tenen, fonamentalment, dos grans objectius:

  1. per una banda, estimular la protecció internacional de la tecnologia d’origen espanyol mitjançant les patents o models d’utilitat i, més concretament, millorar la competitivitat de les empreses que, domiciliades a Espanya, emprenen la cerca de mercats fora d’Espanya, en particular de les petites i mitjanes empreses (PIMES), persones físiques, gran empresa privada i institució privada sense ànim de lucre sense dependència o vinculació al sector públic.
  2. per l’altra, fomentar la protecció a Espanya de les invencions mitjançant patents o models d’utilitat tant de les PIMES com de les persones físiques domiciliades a Espanya.

¿Quines despeses de les sol·licituds de patents i models d’utilitat són subvencionables?

Protecció internacional

En el cas de les sol·licituds de patents i models d’utilitat a l’exterior, les despeses subvencionables són les realitzades des de l’1 de gener del 2020 fins el 31 de desembre de 2020:

  • Les principals taxes oficials associades amb la protecció d’invencions d’origen espanyol mitjançant patent o model d’utilitat a l’exterior davant les oficines nacionals de països tercers o oficines regionals de patents (com l’EPO)
  • Les principals taxes oficials associades amb la protecció d’invencions d’origen espanyol a l’exterior dins del procediment internacional PCT

Protecció a Espanya

Les despeses subvencionables són les relatives a sol·licituds de patent o models d’utilitat, exàmens substantius i Informes sobre l’Estat de la Tècnica de sol·licituds de patents que hagin sigut publicades en el BOPI, durant els anys 2018, 2019 i 2020 (també els Informes sobre l’Estat de la Tècnica de models d’utilitat per als quals s’hagi donat trasllat del mateix al sol·licitant en aquest mateix període), sempre que no hi hagin rebut subvenció en las convocatòries anteriors d’aquestes ajudes.

Despeses NO subvencionables

  • Les validacions de patents europees a Espanya
  • Les entrades en fase nacional a Espanya de sol·licituds internacionals PCT
  • A diferència d’ocasions anteriors, en aquesta convocatòria NO es subvenciona ap cost de traducció

Import subvencionable

La subvenció podrà arriar fins el 90% en cas que el sol·licitant sigui considerat petita o mitjana empresa (PIME) o es tracti d’una persona física i el 80% per a la resta.

En qualsevol cas, l’import màxim individualitzat de les ajudes concedides no podrà ser superior a 60.000 euros per sol·licitant, llevat el cas de les PIMES o persones físiques, l’import màxim individualitzat de les quals serà de 65.000 euros.

Qui pot sol·licitar-les?

Els beneficiaris d’aquestes subvencions seran aquelles persones titulars de sol·licituds de patent o models d’utilitat amb residència i domicili fiscal a Espanya que compleixin un dels següents requisits:

  • Per a sol·licituds de patents i models d’utilitat a l’exterior (nacionals de països tercers, regionals o PCT): persona física, PIME, gran empresa privada o institució privada sense ànim de lucre sense dependència o vinculació al sector públic
  • Per a sol·licituds de patents i models d’utilitat espanyoles: persona física o PIME

¿Cóm es sol·liciten les subvencions per a les sol·licituds de patents i models d’utilitat?

Els sol·licitants/titulars de patents o models d’utilitat han d’omplir el model de sol·licitud per mitjà de la seu electrònica de l’OEPM https://sede.oepm.gob.es.

El termini finalitza el 10 de juny de 2021.

Informació oficial

L’OEPM també ha habilitat un telèfons i un correu electrònic per a poder resoldre qualsevol consulta relacionada amb aquestes subvencions:

Telèfon: 902 157 530 / 910 780 780

Correu Electrònic: ayuda.subvenciones@oepm.es

ABG IP
ABG és una firma PI líder a Europa. Els més de 60 professionals d’ABG combinen experiència, excel·lent coneixement tècnic i una gran expertesa jurídica que ens situa al capdavant en dret PI.
ABG IP on EmailABG IP on Linkedin

Comparteix aquesta publicació

Subscriu-te a la nostra newsletter

Els nostres pròxims esdeveniments​

No s'ha trobat cap esdeveniment!

Notícies rellevants

Serveis