Patents i Taxes

Patents-i-taxes

Aquesta entrada també està disponible en: Spanish

Aquest any tan peculiar per a  la humanitat, és una bona oportunitat per a apostar per la innovació i la ciència i per a protegir els resultats obtinguts amb la intenció, entre d’altres, de recuperar els costos i esforços invertits.

Els dubtes sobre les despeses que s’han d’afrontar fins a la concessió d’una patent, i per a mantenir la mateixa una vegada concedida, poden suposar una incertesa quan alguns sol·licitants es llencen a protegir noves invencions.

A continuació, volem donar resposta a les qüestions més freqüents dels inventors i sol·licitants sobre las taxes a pagar davant l’Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM).

¿Cóm puc calcular el cost de totes les taxes que hauré de pagar fins a la concessió de la patent? 

En el document publicat per l’OEPM es mostra el llistat de les taxes juntament amb el seu cost, així com el de les anualitats per al manteniment d’una patent una vegada concedida.

Les taxes obligatòries i, per tant, ineludibles són:

 • de presentació
 • d’informe sobre l’estat de la tècnica
 • sol·licitud d’examen
 • anualitats

Com mostra el document oficial, les anualitats no tenen un import fixe, sinó que es va incrementant amb els anys de la patent fins la vigèsima anualitat (que és la darrera última).

A més de las taxes mencionades, hi ha altres taxes les quals s’hauran d’abonar depenent de la  situació concreta, per exemple, si hi ha un canvi en la modalitat de protecció, si es reivindica prioritat, si s’ha de respondre a un suspens i/o modificar les reivindicacions o si és necessari sol·licitar el restabliment de drets.

Actualment existeixen algunes eines de pagament que poden proporcionar una estimació aproximada de les despeses en taxes que comportarà una sol·licitud de patent en concret.

Tanmateix, les esmentades eines no asseguren las taxes que haurà que pagar al llarg de la tramitació d’una sol·licitud de patent fins a la seva concessió. A ABG Intellectual Property acostumem a proporcionar un càlcul bastant aproximat de quin serà aquest import. Aquesta informació és especialment valuosa de cara a una òptima planificació financera.

Noves taxes introduïdes amb la Llei de Patents de 2017 

Taxes pre-concessió:

 • Taxa d’examen substantiu

Amb la nova  Llei 24/2015 que va entrar en vigor l’1 d’abril del 2017 es van introduir noves taxes per a tramitar patents davant l’Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM). En concret, la nova Llei estableix la obligatorietat de que totes les sol·licituds siguin examinades, amb l’anterior Llei 11/1986 l’examen de la sol·licitud era opcional, de manera que ara és obligatori el pagament de la taxa d’examen substantiu.

 • Taxa de l’Informe sobre l’estat de la tècnica (IET)

Encara que en la llei anterior ja existia la necessitat de pagar la taxa de l’Informe sobre l’estat de la tècnica (IET), informe el qual identifica l’estat de la tècnica rellevant i que inclou una opinió escrita sobre la patentabilitat de la invenció, amb el canvi de llei es fa obligatori pagar aquesta taxa en el moment de presentar la sol·licitud.

Taxes post-concessió:

 • Taxes de limitació o revocació

Addicionalment, amb la nova Llei surt la possibilitat de poder modificar la patent després de la concessió per a restringir l’abast de la protecció mitjançant el procés de limitació o per a revocar la patent, de manera que en cas de fer-lo, serà necessari el pagament de les noves taxes de limitació o revocació.

 • Taxa d’oposició

Per últim, amb nova Llei24/2015 apareix el procediment d’oposició dins dels 6 mesos següents a la publicació de la concessió d’una patent, mitjançant el qual un tercer pot presentar al·legacions en contra de la patent. Per a que sigui admès aquest tràmit és necessari que aquest tercer realitzi el pagament de la nova taxa d’oposició.

Tots els anys s’incrementa el preu de les taxes davant l’OEPM?

No, desprès de diversos anys sense modificar-se l’import de les taxes, per a aquest any 2021 l’OEPM estableix una pujada de les taxes al voltant d’1%.

¿Hi ha algun descompte en les taxes a pagar davant l’OEPM per a les sol·licituds de patent espanyoles?

Sí, la llei contempla diverses situacions en les quals s’aplica un descompte en las taxes.

 • Presentació online: 15%

Les sol·licituds o escrits presentats online la davant l’OEPM es beneficien d’un 15% de descompte (Art. 22 i Art. 186.2).

 • Universitats públiques: fins el 100%

A més, per a alguns sol·licitants també hi ha descomptes amb els qual es pretén incentivar la innovació i la transferència de tecnologia. És el caso de les Universitats públiques que tenen dret a una bonificació del 50% en taxes per a obtenció i manteniment de la patent i  del 100% si s’acredita l’explotació econòmica de la invenció dins dels 4 anys des de la data de presentació o 3 anys des de la concessió de la patent.

 • PYMES: 50%

Els sol·licitants considerats persona física o petita i mitjana empresa (PIMEs) tenen dret a una bonificació del 50% de la taxa de presentació, IET, taxa d’examen i per a les anualitats tercera a quinta, inclosa (Art. 186.1).

 • Informe de l’Estat de la Tècnica: fins el 100%

Independentment del tipus de sol·licitant, quan l’IET pot basar-se parcial o totalment en l’informe de recerca internacional realitzat en aplicació del Tractat de Cooperació en Matèria de Patents o l’examen substantiu pugui basar-se parcial o totalment en l’informe d’examen preliminar internacional es reemborsarà al sol·licitant el 25%, el 50%, el 75% o el 100% de la taxa, en funció de l’abast de l’esmentat informe. (Art. 183 2 i 3).

I en el cas de sol·licituds europees o sol·licituds internacionals, hi ha cap descompte?

En el cas de les sol·licituds Europees, si la sol·licitud es presenta en castellà i el sol·licitant és una persona física, universitat, una organització pública d’investigació, una organització sense ànim de lucre o una PIME, és possible obtenir un descompte del 30% de la taxa de presentació i en la taxa d’examen, que es pot trobar clicant aquí, si aquesta se sol·licita en castellà.

Així mateix, si l’Oficina Europea de Patents (OEP) ha sigut l’encarregada de realitzar l’examen preliminar internacional en el cas de la sol·licitud internacional, la taxa d’examen de les sol·licituds europees derivada de la sol·licitud internacional es redueix un 75%.

Si l’OEPM fos l’encarregada de realitzar la cerca d’una sol·licitud internacional, la taxa de recerca suplementària per a una sol·licitud Europea derivada de la sol·licitud internacional també es redueix.

Hi ha ajudes de l’Estat per a protegir les invencions a Espaya y a l’estranger?

Sí. Cada any es publica en el BOE una convocatòria de subvencions per  al foment de les sol·licituds de patents i models d’utilitat espanyoles i a l’exterior que permeten recuperar part dels costos de les taxes oficials abonades pel sol·licitant. Clicant aquí es pot accedir a la última convocatòria del 2020 (ja tancada, però que pot servir de guia).

Amb aquestes ajudes es pretén estimular la protecció internacional de la tecnologia d’origen espanyol per mitjà de les patents o de models d’utilitat i, més concretament, millorar la competitivitat d’empreses que, domiciliades a Espanya, emprenen la cerca de mercats estrangers,

Des d’ABG Intellectual Property mantenim informats als nostres clients d’aquestes convocatòries puntualment i els proporcionem la documentació necessària per a que puguin sol·licitar la subvenció.

¿Què esdevé si no puc pagar una taxa d’una sol·licitud espanyola davant de l’OEPM?

Si la taxa de presentació i de sol·licitud de l’IET no es paga en el moment de presentar la sol·licitud o la quantitat fossi insuficient, l’OEPM donarà un termini al sol·licitant d’un mes des de la publicació del no pagament en el Bolletí Oficial de la Propietat Industrial (BOPI). En el cas de no fer-ho, la sol·licitud es considerarà desistida (Art. 18).

En el cas de no realitzar el pagament de la resta de taxes, l’OEPM enviarà una notificació al sol·licitant i serà necessari l’abonament d’una taxa per pagament tardaner. Aquesta taxa s’ha d’abonar en el termini d’un mes des de la data de notificació de la invitació.

Transcorregut el termini per al pagament d’una anualitat sense haver satisfet el seu import podrà abonar-se la mateixa amb un recàrrec del 25% dins dels tres primers mesos i del 50% dins dels tres següents, fins a un màxim de sis mesos de demora (Art. 185.1). No obstant, en els següents sis mesos i fins a un màxim de temps que coincideixi amb la data aniversari de la següent anualitat, és possible regularitzar el pagament de l’anualitat no pagada abonant la taxa de regularització. En cas de no realitzar-se finalment el pagament, la patent es considerarà caducada.

Puc estalviar diners en el pagament d’algunes taxes?

Per lo general, les taxes tenen uns preus fixos, a excepció de la possibilitat de les reduccions o bonificacions. Tanmateix, amb un bon assessorament és possible dissenyar una estratègia que eviti el pagament de taxes addicionals, com ara les taxes per excés de reivindicacions o taxes addicionals de recerca davant l’Oficina Europea de Patents (OEP) en el cas de sol·licituds Europees o de taxes addicionals de recerca en el cas de sol·licituds internacionals.

Gemma Muruáis
La Gemma és Agent de Patent Europea i Dra. en Biologia. És assessora tècnica al Departament de Biotecnologia i Ciències de la Vida. La seva pràctica professional es centra en la preparació d’estudis de patentabilitat, la redacció de sol·licituds de patents i la tramitació de patents, així com d’estudis d’infracció en el camp de la biologia molecular, la farmacogenòmica, la teràpia gènica, la immunologia, els models animals, els mètodes de diagnòstic i la producció de substàncies farmacèuticament actives mitjançant organismes modificats genèticament.
Gemma Muruáis on EmailGemma Muruáis on Linkedin

Comparteix aquesta publicació

Subscriu-te a la nostra newsletter

Els nostres pròxims esdeveniments​

Notícies rellevants

Serveis