Prous Institute for Biomedical Research: impulsant la investigació biomèdica en la síndrome X fràgil i altres àrees del sistema nerviós central

Prous-Institute

Aquesta entrada també està disponible en: English Spanish

Mai com ara a la investigació biomèdica se li havia pressuposat un futur tan prometedor. La combinació de ciència i tecnologia ha ampliat l’horitzó de la innovació terapèutica i s’ha convertit en la gran esperança per als pacients.

Potser per això, accelerar els avenços en matèria de salut és el principal objectiu del Prous Institute for Biomedical Research. Aquesta institució no promou únicament els seus propis desenvolupaments, sinó que associa i inverteix en iniciatives científiques innovadores en les què la protecció de la Propietat Industrial i Intel·lectual té un paper clau.

El Dr. Josep Prous, Jr., Vicepresident d’Investigació i Desenvolupament, ens parla en aquesta entrevista sobre com s’ha aconseguit que els coneixements acumulats durant més de 50 anys de tradició familiar es converteixin en un excel·lent motor per a la investigació en Biomedicina.

De Prous Science a Prous Institute for Biomedical Research

El cognom Prous té una llarga relació amb la ciència. Per a aquells que no els coneguin, ¿què és el Prous Institute?

Prous Institute for Biomedical Research és un grup familiar amb més de 50 anys d’experiència en el sector de la investigació biomèdica i la pràctica clínica. Tenim la nostra seu a Barcelona i vàrem néixer com a una spin-off de Prous Science, líder mundial en la creació de bases de dades, publicacions i sistemes d’informació destinats a les comunitats científiques i mèdiques internacionals (amb marques com Integrity, Drugs of the Future o Timely Topics in Medicine).

Prous Science va ser adquirida per Thomson Scientific l’any 2007, per a passar a formar part d’un dels principals grups d’informació professional a nivell global amb marques tan reconegudes com Derwent o ISI.

Com va començar el Prous Institute?

L’inici del projecte sorgeix de la mà del fundador de l’empresa, el Dr. Josep R. Prous, amb l’objectiu de descobrir nous medicaments, mitjançant el desenvolupament de sistemes experts computacionals que permetessin adquirir primer un coneixement teòric per a després validar-lo de forma experimental.

Entenem que aquest projecte ha servit de base i ajuda per al desenvolupament de grans invencions, ens en podria dir algunes?

Els programes d’investigació aplicada derivats d’aquestes metodologies han conduït a nous fàrmacs experimentals en diversos àmbits com el del càncer, les malalties del sistema nerviós central o les malalties metabòliques amb múltiples patents internacionals. Cal destacar, que els esmentats sistemes experts s’han implementat en múltiples empreses farmacèutiques i agències reguladores internacionals.

Sense dubte, són grans aportacions. ¿Col·laboren amb altres institucions o organismes per a poder tirar endavant els seus projectes?

Les diverses iniciatives del Prous Institute s’han dinamitzat en col·laboració amb destacades entitats del camp de la salut a nivell internacional i la participació en projectes d’investigació i consorcis Europeus en el camp de la salut humana.

En aquest context, l’empresa concedeix el premi Prous Institute – Overton and Meyer Award for New Technologies in Drug Dsicovery atorgat per l’European Federation of Medicinal Chemistry i destinat a estimular la investigació biomèdica mitjançant l’ús de noves tecnologies.

Finalment cal destacar que el Prous Institute participa en l’accionariat i òrgans d’administració de companyies del sector biomèdic, líders en la seva especialitat, que uneixen l’excel·lència científica amb l’aplicació intensiva de tecnologies disruptives.

Com contribueix el Prous Institute al creixement i desenvolupament d’aquests projectes?

Un aspecte únic i extremadament important prové del que podem anomenar empatia corporativa. Aquesta permet aportar la nostra experiència a situacions concretes a les quals s’enfronten els fundadors i els seus equips i que hem interioritzat durant la nostra evolució històrica com a grup. La creació d’empresa i valor és un camí ple de desafiaments i com més aviat s’identifiquin i es solucionin aquests, més gran serà l’avantatge competitiu de les organitzacions a les quals participem.

Així mateix, l’accés a una important font de contactes en centres públics d’ investigació, indústria farmacèutica, i agencies reguladores permet construir i accelerar els plans de futur de les participades.

Resumint, el Prous Institute contribueix a dinamitzar aquests projectes mitjançant l’aportació de recursos i coneixements derivats dels més de 50 anys d’ experiència en els camps de la investigació biomèdica i salut.

Set projectes disruptius en investigació biomèdica

Entrem en profunditat en aquests projectes. En l’actualitat, el seu portfoli consta de set organitzacions, com s’escullen?

L’estratègia d’inversió del grup Prous en el sector biomèdic respon a uns valors fundacionals concrets. Aquests es basen en la identificació d’oportunitats on les sinergies entre l’excel·lència científica i les tecnologies avançades puguin conduir a un impacte rellevant en salut humana.

Les organitzacions en les quals participem, si bé diverses en les seves aplicacions finals, combinen la voluntat de respondre a necessitats no cobertes en el sector, la capacitat de lideratge dels seus fundadors, el fort component d’ innovació tecnològica i la capacitat de creixement i internacionalització.

Fem un repàs per aquest portfoli, què ens pot dir d’Accure Therapeutics?

Accure Therapeutics, resultat de la recent fusió entre Bionure i iProteos, és una empresa biotecnològica en el camp del sistema nerviós central, amb una cartera de fàrmacs en investigació en quatre àrees: neuritis òptica, esclerosis múltiple, malaltia de Parkinson i epilèpsia.

L’empresa ha completat recentment una ronda d’inversió que li permetrà avençar cap a la prova de concepte en pacients els seus diversos programes de R+D, entre els que es troba la molècula BN-201 que està a punt d’iniciar els assajos de fase II en l’àrea de neuritis òptica.

I de Bioinfogate?

Bioinfogate és una empresa de base tecnològica que proporciona solucions basades en tecnologies de la informació i ciències de dades als problemes derivats de la investigació mèdica i farmacèutica.

Actualment l’empresa ha introduït amb èxit en el mercat un primer producte, OFF-X™, que permet als professionals de la indústria farmacèutica, agents reguladors i investigadors acadèmics determinar el perfil de seguretat de fàrmacs i les seves dianes terapèutiques des de la fase de descobriment fins a la seva utilització en la pràctica clínica.

Entre els seus clients, s’inclouen empreses farmacèutiques globals, institucions acadèmiques i agències governamentals com la Food and Drug Administration (FDA) nord-americana.

Què ens pot contar de Chemotargets?

Chemotargets es va fundar com a spin-off del Grup d’Investigació en Farmacologia de Sistemes de l’Institut d’Investigacions Mèdiques IMIM Hospital del Mar.

Chemotargets ha desenvolupat la plataforma CLARITY, un conjunt d’eines úniques basades en intel·ligència artificial per a identificar, optimitzar i garantir els perfils d’eficàcia i seguretat de nous candidats a fàrmacs. L’esmentada plataforma s’utilitza extensivament en empreses del sector farmacèutic internacional i per agències reguladores del medicament entre les quals destaca la Food and Drug Administration (FDA) nord-americana.

Actualment l’empresa està completant una ronda d’inversió per a poder estendre les seves activitats al descobriment i desenvolupaments de nous fàrmacs en col·laboració amb destacats centres d’investigació internacionals.

La intel·ligència artificial també és la base de QUIBIM, veritat?

Així és. QUIBIM, una spin-off de l’Hospital de la Fe de València, és una companyia de tecnologia mèdica especialitzada en intel·ligència artificial i tecnologies de processament d’imatges aplicades al desenvolupament de biomarcadors en el camp de la radiologia.

L’empresa disposa d’una plataforma de software i algoritmes d’IA, QUIBIM Precision®, que extrau i quantifica biomarcadors específics de malalties a partir d’imatges mèdiques amb una elevada precisió. Aquesta plataforma s’utilitza en hospitals, empreses farmacèutiques i centres de R+D a nivell global.

Recentment l’empresa ha completat una ronda d’inversió liderada per destacats fons de capital de risc internacionals.

També compten en el seu portfoli amb Virtual Bodyworks, a què es dedica?

Virtual Bodyworks és una spin-off de l’EVENT Lab de la Universitat de Barcelona y l’IDIBAPS, compromesa amb la millora de la salut, per mitjà de la integració única d’enginyeria informàtica, neurociència i psicologia. L’empresa s’especialitza en realitat virtual immersiva enfocada a la rehabilitació mèdica i psicològica.

Les seves diverses solucions s’utilitzen en múltiples escenaris clínics en col·laboració amb prestigiosos centres hospitalaris i empreses del sector salut.

Ens resumeix quin és el camp en el qual investiga MedBioinformatics Solutions?

MedBioinformatics Solutions, spin-off de l’IMIM i la UPF desenvolupa un software i serveis de consultoria associats basats en la plataforma DisGeNET. Aquesta plataforma informàtica consolida una informació científica tan rellevant com les relacions entre gens i malalties, i ha passat a ser una referència en l’àmbit de la investigació biomèdica internacional.

I, per últim, anem a conèixer en profunditat el projecte de Connecta Therapeutics. ¿Ens pot avançar en què consisteix?

Connecta Therapeutics va sorgir com a spin-off del Prous Institute for Biomedical Research. És una companyia biotecnològica que desenvolupa nous tractaments per a necessitats mèdiques no resoltes del sistema nerviós central.

Actualment, l’empresa està desenvolupant un fàrmac first-in-class pel tractament de la síndrome X fràgil, CTH120, derivat de l’aplicació intensiva de tecnologies in-silico en el descobriment de fàrmacs.

L’empresa ha completat una recent ronda d’inversió que li permetrà assolir la prova de concepte en pacients per a l’esmentat compost.

Connecta Therapeutics i la síndrome X fràgil

(D’esquerra a dreta) David Prous, Jordi Fàbrega i Josep Prous, fundadors de Connecta Therapeutics
  • Com va sorgir aquesta spin-off?

Durant més de tres anys, el Prous Institute for Biomedical Research va aplicar les seves eines computacionals d’intel·ligència artificial per a avaluar més de 30 dianes moleculars i cel·lulars relacionades amb la neuroplasticitat.

Fruït d’aquest programa d’investigació es va descobrir un modulador de la neuroplasticitat amb acció polifarmacològica, i uns resultats excel·lents en models preclínics in vivo, realitzats en el Centre de Regulació Genòmica de Barcelona. En els assajos in vivo es van observar efectes pro-cognitius, millora de sociabilitat i del comportament en models de ratolí, així com la normalització de les espines dendrítiques en diversos models experimentals de malaltia.

Aquests resultats tan prometedors, van conduir a la creació de la spin-off Connecta Therapeutics, amb l’objectiu d’expandir el desenvolupament de la molècula fins a la prova de concepte en pacients en diverses patologies i d’ampliar el pipeline de productes en el camp del sistema nerviós central.

Recentment, l’empresa ha aconseguit tancar una ronda d’inversió que li permetrà assolir aquestes fites.

El primer fàrmac que està desenvolupant Connecta Therapeutics, CTH120, és un tractament per als pacients amb la síndrome X Fràgil (SXF), en què consisteix aquesta malaltia?

La síndrome X Fràgil, també coneguda com a síndrome del cromosoma X fràgil o síndrome de Martin-Bell, és una malaltia genètica que provoca una significativa discapacitat cognitiva i nombroses manifestacions del comportament degut a una alteració del cromosoma X.

És la primera causa hereditària de retard mental i la segona associada a factors genètics després de la síndrome de Down.

Actualment, es diagnostica mitjançant proves sanguínies d’ADN, però no existeix un tractament específic dirigit a la causa de la patologia, només aproximacions que ajuden a pal·liar els seus símptomes.

Des del punt de vista fisiopatològic, com en altres dolències del sistema nerviós central, apareix una afectació d’una xarxa de proteïnes comú, implicada en la plasticitat sinàptica i estructural. Aquests canvis en la síntesi de proteïnes sinàptiques provoquen canvis en la morfogènesis de les neurones/espines dendrítiques, que estan a la base de les diferents patologies.

Les estimacions parlen de que aquesta malaltia afecta a 1 de cada 4.000 homes i 1 de cada 8.000 dones, com pot impactar aquest fàrmac en la vida dels pacients?

Actualment no existeix cap tractament definitiu per a la síndrome X Fràgil, l’única ajuda al pacient es fa per mitjà de l’educació (amb teràpies com l’ajuda a la parla, el comportament i l’exercici físic), per a desenvolupar el màxim potencial de les persones amb el trastorn i mitjançant la utilització de fàrmacs que poden tractar la simptomatologia associada.

Cal destacar que els pacients amb SXF tenen afectada la neuroplasticitat, és a dir, la propietat del cervell per a recuperar-se i reestructurar-se des del punt de vista molecular i cel·lular.

En el cas dels éssers humans, quines implicacions té una afectació de la neuroplasticitat?

La neuroplasticitat és clau pel desenvolupament i l’aprenentatge, i la seva afectació provoca en aquests pacients una disminució en la capacitat intel·lectual (des de lleu fins al retard mental greu) i els genera problemes socials i conductuals (dèficit d’atenció, hiperactivitat, autisme, etc.).

En aquest sentit, el disseny del nostre fàrmac està orientat a la modulació de la neuroplasticitat, tal i com s’ha demostrat en els experiments preclínics i, per tant, a un enfocament terapèutic basat en la modificació de las bases fisiopatològiques del SXF.

Per últim, també cal afegir que, si bé la primera indicació a la que es dirigeix el compost CTH120 és la síndrome X Fràgil, el compost podria tenir una àmplia aplicació en diferents dolències associades a la neuroplasticitat, com la síndrome de Rett, trastorns de l’espectre autista i la síndrome de Down, entre d’altres.

Recentment han aconseguit 1,7 milions d’euros en una ronda de finançament liderada per Inveready i el CDTI, què els permetrà l’entrada d’aquest capital?

La ronda d’inversió liderada per Inveready i el CDTI està orientada a assolir la prova de concepte en humans per a la molècula CTH120. En aquest sentit, l’esmentada entrada de capital es complementarà amb la recerca de capital públic no dilutiu.

La inversió permetrà realitzar el primer assaig clínic en voluntaris sans, per via oral, realitzant un escalat de dosi per a validar la seguretat del compost, i obtenir una primera informació sobre la dosi terapèutica a aplicar al futur assaig Fase II, segons les fites que es descriuen:

  • Completar l’estudi del mecanisme d’acció del candidat CTH120
  • Validar la seva dosi efectiva
  • Síntesi i escalat del compost en condicions GLP y GMP
  • Realitzar els estudis toxicològics reguladors i d’ADME
  • Dur a terme el primer assaig clínic de seguretat en humans
  • Completar l’estudi de fase IIa en pacients adults de SXF

Amb aquesta finalitat s’ha definit un consorci d’investigació en el qual participaran CONNECTA en col·laboració amb prestigiosos centres d’investigació públics entre els quals destaquen l’Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques (IMIM), el Centre de Regulació Genòmica (CRG) o la University of California Riverside.

La Protecció de la Propietat Industrial: un dels pilars clau

¿Quina importància creu que ha tingut la protecció de la propietat industrial en aquesta ronda d’inversió?

Per a qualsevol empresa biotecnològica és fonamental disposar d’una àmplia cartera de patents amb una sòlida cobertura, donat que el model de negoci està basat en la llicència o venda d’aquestes. Així, en una ronda d’inversió, els aspectes de propietat intel·lectual representen un dels quatre pilars essencials juntament amb les perspectives de negoci, la innovació científica i la capacitat de l’equip directiu.

A on han protegit fins ara la molècula CTH120?

En el cas de Connecta Therapeutics, la molècula en desenvolupament CTH120 està protegida per una família de patents concedida als E.U.A, Japó, Europa i Canadà, entre d’altres territoris. És interessant destacar que és una patent de producte, el que significa una protecció amb una cobertura molt àmplia. A més, cal remarcar que la malaltia per a la qual s’està estudiant en l’actualitat, la síndrome X Fràgil, és considerada com a minoritària, i això permetrà complementar la protecció per patents amb períodes d’exclusivitat en el mercat als E.U.A i Europa de 7 i 10 anys, respectivament.

Així mateix, tots els resultats del projecte que tinguin el potencial de ser protegits seguiran la política de propietat industrial fixada per l’empresa i s’incorporaran a la cartera de patents.

Cal destacar que des de l’inici del projecte, ABG ha aportat tota la experiència i diligència del seu equip en la definició de l’estratègia de propietat industrial i intel·lectual, les actuacions en els diversos territoris i la presa de decisions per a optimitzar la valoració de les nostres innovacions.

Enric Carbonell

Comentari de l’Agent:

“Ha sigut un repte summament interessant aconseguir protecció de producte en més de 20 països per a aquest desenvolupament que té un magnífic potencial per a ajudar en el tractament de la síndrome X fràgil i altres dolències que es presenten amb dèficits cognitius, d’aprenentatge o de memòria.”

Enric Carbonell

ABG IP
ABG és una firma PI líder a Europa. Els més de 60 professionals d’ABG combinen experiència, excel·lent coneixement tècnic i una gran expertesa jurídica que ens situa al capdavant en dret PI.
ABG IP on EmailABG IP on Linkedin

Comparteix aquesta publicació

Subscriu-te a la nostra newsletter

Els nostres pròxims esdeveniments​

No s'ha trobat cap esdeveniment!

Notícies rellevants

Serveis