La Reforma de la Llei Espanyola de Marques

register spanish trademarks

Aquesta entrada també està disponible en: English Spanish

Des d’ABG us informem que al BOE de data de 27 de desembre de 2018 s’ha publicat el Reial Decret Llei 23/2018, de 21 de desembre, de transposició de directives en matèria de marques, transport ferroviari i viatges combinats i serveis de viatge vinculats.

Amb aquest Reial decret llei es procedeix a la transposició de la Directiva (UE) 2015/2436, del Parlament i del Consell de 16 de desembre de 2015, relativa a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres en matèria de marques. La transposició té com a objectiu homogeneïtzar el sistema nacional de registre de marques amb el sistema de registre de marques de l’EUIPO (European Intellectual Property Office).

Les modificacions introduïdes per aquest Reial Decret Llei entren en vigor el dia 14 de gener de 2019, excepte en dos aspectes als quals a continuació ens referirem, i d’entre elles destaquen les següents:

– S’atorga legitimació a qualsevol persona física o jurídica per sol·licitar un signe distintiu espanyol amb independència de la seva nacionalitat, residència o de que gaudeixi dels beneficis de determinats convenis internacionals.

– Es substitueix el requisit de “representació gràfica” de la sol·licitud d’un signe distintiu pel de “representació” sense més, per adaptar-se així a les noves tecnologies. La marca pot representar-se per qualsevol mitjà (sonor, vídeo, holograma, etc.), sempre que l’objecte de la protecció que s’atorgui al titular es pugui determinar amb claredat.

– Desapareix el concepte de marca notòria i es recull una única categoria, la de marca o nom comercial de renom. S’entén per “marca rebombrada” aquella que sigui coneguda per una part significativa del públic interessat en els productes o serveis. La marca espanyola “renombrada” haurà de gaudir de renom a Espanya i la marca de la Unió Europea de renom a la Unió Europea.

– S’amplien les prohibicions absolutes atorgant protecció a les denominacions d’origen, indicacions geogràfiques, especialitats tradicionals garantides i a les obtencions vegetals.

– Es modifiquen els procediments d’oposició facultant-se al sol·licitant d’una marca a sol·licitar prova d’ús d’una marca oponent, sempre que la marca anterior porti almenys registrada 5 anys. Aquesta modificació no entrarà en vigor el 14 de gener de 2019, sinó un cop entri en vigor el desplegament reglamentari corresponent.

– S’atorga a l’Oficina Espanyola de Patents i Marques competència directa per a declarar les causes de nul·litat i caducitat d’un signe distintiu, si bé aquesta modificació no entrarà en vigor fins el 14 de gener de 2023.

– Respecte de lluita contra les falsificacions, el titular d’una marca registrada podrà exercitar els drets que li confereix la mateixa contra mercaderies procedents de tercers països que, tot i no havent estat comercialitzades, portin sense autorització un signe idèntic o virtualment idèntic a aquesta marca registrada .

Per a més informació, si us plau cliqueu aquí.

Christine Weimann
Associate & Head of Trademarks Department - Trademarks
Christine has more than 25 years of experience in the field of Distinctive Signs and is the head of the Trademark Department. She is a Spanish attorney at law, a Spanish Patent and Trademark Attorney (1998), an European Trademark and Design Attorney (2005) and Member of the Madrid Bar Association.
Christine Weimann on EmailChristine Weimann on Linkedin

Comparteix aquesta publicació

Subscriu-te a la nostra newsletter

Els nostres pròxims esdeveniments​

Notícies rellevants

Serveis