Sis mesos de vigència de la Llei de Secrets Empresarials

Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

El passat 13 de març de 2019 va entrar en vigor la Llei 1/2019, del 20 de febrer, de Secrets Empresarials (LSS.EE.) que va configurar un nou marc legislatiu que afavoreix la protecció legal de la innovació i la transferència de tecnologia a Espanya.

Amb una definició millorada de secret empresarial i amb una major seguretat jurídica en quant a la delimitació dels actes d’infracció, les seves excepcions, límits i remeis processals dels que pot valer-se el titular del secret empresarial, la LSS.EE. posa en valor el caràcter estratègica de la informació i el coneixement no divulgat que generen i exploten les empreses i institucions.

Encara que la nova llei millora la protecció dels Secrets Empresarials, també exigeix als posseïdors de tals secrets la identificació dels mateixos i mesures actives per a poder fer valer la citada protecció. Un desconeixement de aquests requisits pot posar en risc actius importants per les empreses i institucions.

Durant aquests sis mesos, des d’ABG Intellectual Property hem vingut assessorant als nostres clients en l’adaptació de les seves polítiques de protecció de la informació confidencial a las exigències de la LSS.EE., a través del nostre Programa de Protecció de Secrets Empresarials.

Conscients de que encara manca molt camí per recórrer, en aquests sis mesos a ABG Intellectual Property ja hem observat una major conscienciació en tots els perfils de clients (societats cotitzades, start-ups, PYMES, multinacionals, institucions del sector públic, etc.) en l’adopció de mesures raonables de naturalesa legal i organitzativa per la protecció de la informació confidencial generada i utilitzada a les seves organitzacions, com a requisit sine qua non per a poder valer-se de la protecció que atorga aquesta nova llei.

Si desitja obtenir més informació sobre l’abast, el contingut i les fases del nostre Programa de Protecció de Secrets Empresarials que oferim des d’ABG Intellectual Property, escrigui’ns a [email protected] o a [email protected].

 

ABG IP
ABG és una firma PI líder a Europa. Els més de 60 professionals d’ABG combinen experiència, excel·lent coneixement tècnic i una gran expertesa jurídica que ens situa al capdavant en dret PI.
ABG IP on EmailABG IP on Linkedin

Comparteix aquesta publicació

Share on linkedin
Share on twitter

Subscriu-te a la nostra newsletter

Els nostres pròxims esdeveniments​

No event found!

Notícies rellevants