Mobile World Congress 2020: Novetats del Protocol de Servei de Guàrdia i Actuació Ràpida

MWC2020-Protocolo-Fast-Action

Aquesta entrada també està disponible en: English Spanish

Aquest any, el Mobile World Congress (MWC) es celebrarà entre el 24 i el 27 de febrer de 2020. Un any més, les Juntes de Jutges dels Jutjats Mercantils de Barcelona i Alacant han aprovat el Protocol de Servei de Guardia i Actuació Ràpida per la defensa juridica dels drets de propietat industrial i intel.lectual durant la celebració de la fira.

L’objectiu del Protocol és resoldre els conflictes que puguin surgir entre els titulars de drets de propietat industrial i intel.lectual durant la celebració de la fira i, per això, recullen mesures efectives per a:

 • Protegir patents i innovacions tecnológiques, dissenys industrials, marques i drets d’autor de qui la presentació sigui prevista al MWC 2020.
 • Defensar la lliure competencia i evitar actes de competència desleial i publicitat il.lícita respecte a productes i matèries exposats.

Nous compromisos: secrets empresarials

MWC2020
MWC2020

Encara que el contingut del Protocol és similar al dels anys precedents, al 2020 s’inclouen les següents novetats:

Diligències preliminars i/o diligències de comprovació de fets:

Donaran tramitació preferent a les sol.licituts de diligències preliminars i/o diligències de comprovació defets de titulars de drets de propietat industrial i intel.lectual. A més, al igual que ocorre amb les mesures cautelars sense audiència, el Tribunal Mercantil de Barcelona i el Tribunal de Marques de la Unió Europea d’Alacant es comprometen a resoldre aquestes sol.licituts en un terme de 48 hores. Encara que això era quelcom que a la pràctica aquestos tribunals ja estaven fent, aquest any s’ha decidit mencionar-lo de forma expresa.

Les diligències preliminars permeten al demandant recaptar la col.laboració de l’òrgan judicial amb el fi d’obtenir la informació suficient per a poder ulteriorment plantejar el corresponent litigi.

Protecció dels secrets empresarials:

Preservar la confidencialitat de la informació que pugui constituir secrets empresarials en qualsevol procediment, sigui relatiu o no a la violació de secrets empresarials.

Aquest acord és consequència directa de la entrada en vigor al 2019 de la Llei de Secrets Empresarials i també de l’aprovació del Protocolo Especial de Protecció del Secret Empresarial aprovat pel propi Tribunal Mercantil de Barcelona.

Efectivitat del protocol

El Tribunal Mercantil de Barcelona es compromet a executar de forma inmediata les decisions adoptades pel Tribunal de Marques de la Unió Europea d’Alacant, per la qual s’establian els canals de comunicació i cooperació. Amb això, pretenen garantir la efectivitat del protocol.

Al igual que ocorre amb les diligències preliminars,  aquest compromís ja s’havia adquirit en la pràctica, però aquest any s’ha decidit incloure-ho de forma expressa.

Compromisos que es mantenen: mesures cautelars, termes i admisió d’escrits preventius

Aquestes novetats, es sumen als compromisos auto adquirits pel Tribunal Mercantil de Barcelona des de la edició de 2015 del MWC al que al 2019 es va adherir el Tribunal de Marques de la Unió Europea d’Alacant i que ja vem comentar en aquest blog. A mode de resum, aquestos acords serien:

Mesures cautelars (amb o sense audiència previa del demandat):

Tramitar de forma preferent i prioritària les mesures cautelars urgents (amb o sense audiència prèvia del demandat) l’obejecte  de les quals siguin drets de propietat intel.lectual i industrial respecte de productes i matèries que fossin objecte d’exposició o exhibició al MWC.

Termes de resolució:

Màxim de 2 díes per la sol.licitut de mesures cautelars sense audiència de la part demandada i de resolució en 10 díes en cas d’audiència i oposició de la demandada amb assenyalament de vista.

Escrits preventius:

Resolució en el mateix dia de l’admissió de sol.licituts d’escrits preventius, amb la finalitat d’evitar, a la mida de lo possible, que s’adoptin mesures cautelars sense audiència del demandat.

Els escrits preventius són una eïna pels expositors que preveuen ser subjectes pasius d’una sol.licitut de mesures cautelars sense audiència presentada per un competidor abans o durant la celebració de una fira comercial. Els escrits preventius són, en definitiva, un mitjà de defensa anticipada on s’exposen alegacions i la disponibilitat per a comparèixer davant del Jutjat de forma inmediata.

Validesa del Protocol

El servei de guàrdia preventiu i continuat que prestaran els esmentats tribunals romandrà actiu durant el mes de febrer de 2020 (inclosos, per tant, els díes de celebració del MWC) a les hores de audiència pública.

Durant la celebració de la edició del MWC corresponent a 2019, es van presentar:

 • 38 escrits preventius,
 • 5 sol.licitus de diligències de comprovació de fets
 • 6 sol.licituts de mesures cautelars sense audiència de part.

En total, es van admitir i resoldre 50 assumptes en el marc d’aplicació del Protocol.

 

ABG IP al Mobile World Congress 2020

Des d’ABG IP oferim assessorament tècnic i legal abans, durant i després del MWC 2020. En concret, els serveis que prestem són:

 • Assessorament preventiu als nostres clients, titulars de drets de propietat industrial i intel.lectual, a la detecció de expositors que poguessin estar exhibint des dels seus stands dispositius infractors dels seus drets, i en l’adopció de mesures legals tendents a assegurar la prova i posar fi als actos d’infracció, mitjançant:
  • La sol.licitud de mesures cautelars
  • La sol.licitud de diligèncias preliminars o de comprovació de fets
 • Assessorament preventiu als expositors en l’adopció de mesures tendents a aminorar el risc de retirada, total o parcial, dels dispositius exposats al seu stand, com a conseqüència de la sol.licitud, per un tercer titular d’un dret de propietat industrial o intel.lectual, de tutela cautelar, mitjançant:
  • La presentació d’escrits preventius,
  • La realització d’estudis d’infracció i validesa de drets de propietat industrial i intel.lectual de tercers, així com estudis d’essencialitat de patents suposadament essencials per algun estàndar técnico.

El Departament Legal d’ABG Intellectual Property té una àmplia experiència en la defensa dels drets de propietat industrial i intel.lectual al contexte del MWC.

ABG IP
ABG és una firma PI líder a Europa. Els més de 60 professionals d’ABG combinen experiència, excel·lent coneixement tècnic i una gran expertesa jurídica que ens situa al capdavant en dret PI.
ABG IP on EmailABG IP on Linkedin

Comparteix aquesta publicació

Subscriu-te a la nostra newsletter

Els nostres pròxims esdeveniments​

Notícies rellevants

Serveis